Ratojen routa haittaa yhä junamatkustusta

Rataverkon routavauriot ja niistä aiheutuvat nopeusrajoitukset haittasivat junien kulkua huhtikuussakin. VR:n huhtikuun alussa käyttöön ottamat routa-aikataulut ovat kuitenkin vähentäneet myöhästymisiä merkittävästi, ja junien täsmällisyys parani maaliskuusta. Routa-aikatauluissa on otettu huomioon, että roudasta kärsivillä radoilla junia joudutaan ajamaan tavallista hitaammin. Kaukojunista 74,7 % saapui määräasemalleen viiden minuutin tarkkuudella huhtikuussa. Täsmällisyystavoite on 90,0 %. Yli vartin myöhästyi 9,6 % junista. Junien kulkua hidastivat pääasiassa Liikenneviraston asettamat roudasta johtuvat nopeusrajoitukset. Liikenneviraston mukaan routarajoituksia on asetettu jo 800 kilometrin matkalle, ja lisää rajoituksia on odotettavissa kevään aikana. Erityisen haastava tilanne on rataosilla Kokkola–Oulu–Kontiomäki–Iisalmi ja Haapamäki–Seinäjoki–Vaasa. Myöhästymiset näillä rataosilla heijastuivat myös jatkoyhteyksiin ja rataosien kautta kulkevien junien saapumiseen määräasemilleen. VR:n huhtikuun alussa käyttöön ottamat kaukojunien routa-aikataulut ovat vähentäneet myöhästymisiä huomattavasti. Ilman aikataulumuutoksia huhtikuun täsmällisyysluvut olisivat olleet heikommat. Routa-aikataulut ovat käytössä muutamilla rataosilla Itä- ja Pohjois-Suomessa. Routa-aikataulujen ansiosta matkustajat saavat realistisempaa tietoa matka-ajoista jo ennen matkalle lähtöä. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen täsmällisyys parantui maaliskuusta ja oli huhtikuussa 94,1 %, kun tavoite on 97,5 %. Lähiliikenteen mittarina on junien täsmällisyys lähtö- ja määräasemalla kolmen minuutin tarkkuudella. Tavaraliikenteen täsmällisyys oli huhtikuussa 87,4 %, kun tavoite on 90 %. Tavaraliikenteen myöhästymisraja on 30 minuuttia. Myös tavarajunat ovat kärsineet radan huonosta kunnosta ja routavaurioista. VR-konserni tiedottaa junien täsmällisyydestä kuukausittain. Matkustajaliikenteen asiakkaat voivat seurata ajankohtaista liikennetilannetta VR:n nettisivuilla osoitteessa www.vr.fi . Ajankohtainen routatilanne näkyy rataverkosta vastaavan Liikenneviraston nettisivuilla

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu