Rautatiealan ammatillinen koulutus siirtyy Kouvolaan

VR Koulutuskeskuksen (VRKK) toiminnan siirtyminen osaksi Kouvolan seudun ammatti-opistoa (KSAO) on saanut lopullisen vahvistuksen. Rautatiealan ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutus käynnistyy osana KSAO:n koulutustarjontaa 1.1.2014 alkaen.

VR Yhtymä Oy:n hallitus ja Kouvolan kaupunki ovat todenneet, että 30.4.2013 allekirjoitetun sopimuksen mukaiset jatkotoimet on tehty ja koulutus voidaan siirtää sopimuksen mukaisesti. Jatkotoimet koskivat koulutuksen häiriöttömän jatkumisen ja rautatieliikenteen turvallisuuden varmistamista, mukaan lukien henkilöstön siirtymisen ehtoja. Suurin osa VRKK:n nykyisistä työntekijöistä eli noin 15 päätoimista henkilöä siirtyy KSAO:n palvelukseen. Lisäksi kouluttajina työskentelee useita alan asiantuntijoita sivutoimisesti.

Käytännössä lähes kaikki VRKK:ssa annettu koulutus siirtyy KSAO:n vastuulle. Vuoden 2014 ajan koulutus jatkuu VRKK:n nykyisissä tiloissa Helsingissä, Pasilan entisen konepajan alueella. Tämän jälkeen toiminta on tarkoitus siirtää Kouvolaan.

KSAO:ssa on jo aiemmin voinut opiskella radanrakentajaksi maarakentajan koulutusohjelmassa. Vuoden vaihteen jälkeen KSAO kouluttaa ainoana Suomessa myös veturinkuljettajia, konduktöörejä ja liikenteenohjaajia. Lisäksi se tarjoaa erilaisia radanpidon ja -rakentamisen pätevyyskoulutuksia. KSAO toteuttaa jatkossa koulutuksiin kuuluvan teoriaosuuden. Opiskeluihin sisältyvä työopastus tapahtuu edelleen toiminnanharjoittajalla, mutta KSAO vastaa myös siitä.

- Kouvolan seudun ammattiopistolle tämä nyt vahvistetun sopimuksen sisältämä koulutusavaus takaa osaamista alueella, joka vahvistaa entisestään KSAO:n roolia kuljetustoimintaan ja logistiikkaan liittyvien koulutuspalvelujen tuottajana. Kymenlaakson liiton ja Otsakorven säätiön antamalla ulkopuolisella rahoituksella on ollut hyvin merkittävä osuus KSAO:n rautatiealan koulutuksen kehittämisessä. Koulutuksia tullaan järjestämään vuosittain kysynnän mukaisesti, joihin osallistuu reilut 2000 opiskelijaa, arvioi rehtori Timo Olli KSAO:sta.

- Koko neuvottelujen ajan VR:lle oli tärkeintä varmistaa koulutuksen häiriötön jatkuvuus, sillä henkilöstömme eläköityy nopeasti. Reilun vuoden ajan tehdyn valmistelun jälkeen olemme vakuuttuneita KSAO:n valmiudesta koulutuksen järjestäjäksi. On ollut pitkään selvää, että kilpailun lisääntyessä rautatiealalla koulutus ei voi pysyä VR-konsernin vastuulla, sanoo toimitusjohtaja Mikael Aro.

- Kouvolan kaupungille rautatiealan koulutuksen siirtyminen paikkakunnalle on erittäin merkityksellistä. Sillä on Kouvolalle elinkeinopoliittista hyötyä, kun rautatiealaan liittyvät alihankkijat ja alan muut toimijat mahdollisesti lisäävät toimintaansa täällä, arvioi kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu