Rautatiealan koulutus keskitetään Kouvolaan

VR Yhtymä Oy ja Kouvolan kaupunki ovat allekirjoittaneet 30. huhtikuuta sopimuksen VR Koulutuskeskuksen (VRKK) toiminnan siirtämisestä Kouvolan seudun ammattiopistolle (KSAO). Koulutuksen siirtäminen toiminnanharjoittajasta riippumattomalle taholle on seurausta rautatiealan avautumisesta kilpailulle ja perustuu liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) sekä valtioneuvoston kanslian omistajayksikön tahtotilaan. Siirron edellytyksiä on selvitetty syyskuusta 2012 lähtien, jolloin asiasta solmittiin aiesopimus. Käytyjen neuvottelujen tuloksena on nyt päästy sopimukseen kaupan kohteesta, koulutuspalveluista ja siirron edellytyksistä. Siirron käytännön järjestelyjen valmistelu alkaa välittömästi ja jatkuu syksyyn 2013, jolloin siirron edellytysten toteutumista tarkastellaan osapuolten kesken. Sovittujen edellytysten täyttyessä siirtyy vastuu rautateiden perusammattikoulutuksista Kouvolan seudun ammattiopistolle alkaen 1. tammikuuta 2014. – Uskomme, että näillä järjestelyillä koulutukset jatkuvat häiriöttä ja Suomen rautatieliikenteen toimivuus, laatu ja turvallisuus taataan, toteaa VR-konsernin toimitusjohtaja Mikael Aro . VR Koulutuskeskus (VRKK) on vuodesta 1913 vastannut rautatiealan ammatillisesta perus- ja täydennyskoulutuksesta Suomessa. Koulutuskeskuksessa työskentelee päätoimisesti 22 henkilöä. VRKK:ssa oli vuonna 2012 noin 200 koulutusta, joihin osallistui reilut 2 000 opiskelijaa. Jo nykyisin Kouvolassa voi opiskella radanrakentajaksi maarakentajan koulutusohjelmassa. Siirron toteutuessa opisto tarjoaa perusammattikoulutusta myös veturinkuljettajille, työkonekuljettajille, konduktööreille, liikenteenohjaajille ja ratapihatyöntekijöille. Myös radanpidon pätevyyksiin liittyvät koulutukset siirtyvät VRKK:sta KSAO:on. Koulutukset jatkuvat VRKK:n nykyisissä tiloissa Helsingin Pasilassa ainakin vuoden 2014 loppuun, jonka aikana selvitetään mahdollisuutta siirtää koulutuksia Kouvolaan. Nykyisestä henkilöstöstä suurin osa, noin 15 henkilöä siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen. Lisäksi kouluttajina työskentelee oman työn ohella edelleen lukuisia eri alojen asiantuntijoita. – Uusi koulutusavaus takaa meille osaamista alueella, joka vahvistaa entisestään rooliamme kuljetustoimintaan liittyvien koulutuspalvelujen tuottajana, sanoo KSAO:n rehtori Timo Olli . Kouvolan kaupungille koulutuksen siirtyminen paikkakunnalle on erittäin merkityksellistä. Nyt allekirjoitetun sopimuksen lisäksi VR laajentaa Kouvolan terminaalitoimintojaan ja kehittää yhteistyössä kaupungin kanssa Kouvolan asema-alueen palveluja. – Siirto vahvistaa Kouvolan vahvaa roolia rautatielogistiikan kehittämisessä ja tukee myös muita strategisia tavoitteitamme. Kouvolan seutu on ollut vahva rakennemuutosalue. Uskon, että erilaisten sidosryhmien, kuten alihankkijoiden ja muiden alan toimijoiden lisääntyminen, tuo seudulle tänne kaivattua lisäpotkua, toteaa Kouvolan kaupungin johtaja Lauri Lamminmäki .

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu