Rautatiealan sääntelyelin antanut päätöksen koskien VR:n rajaliikenteen logistiikka- ja vaihtotyöpalvelujen hinnoittelua

Rautatiealan sääntelyelin on antanut 24.9.2018 päätöksen koskien VR:n rajaliikenteen logistiikka- ja vaihtotyöpalvelujen hinnoittelua.

Rautatiealan sääntelyelin toteaa päätöksessään, että uusi monitoimijaympäristö on sisältänyt VR:n kannalta epävarmuutta rautatielain soveltumisesta rajaliikenteen logistiikka- ja vaihtotyöpalveluihin ja tästä syystä johtuen hinnoittelumallien luomiseksi ei vielä ole saatavilla selkeitä sääntöjä. Sääntelyelimen ehdottomat muutokset VR:n rajaliikenteen logistiikka- ja vaihtotyöpalvelujen hinnoitteluun koskevat monelta osin kustannusten kohdentamista tai pieniä rakenteellisia muutoksia.

- Tutustumme sääntelyelimen päätökseen nyt tarkasti. VR on pyrkinyt jo oma-aloitteisesti korjaamaan hinnoitteluaan sääntelyelimen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Hinnoittelumme on ollut kustannusvastaavaa tähänkin asti. Edellytetyt muutokset koskevat pitkälti kustannusten kohdentamista ja arviomme mukaan muutoksilla ei tule olemaan merkittävää vaikutusta itse hintoihin, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen toteaa.

Päätöksen taustalla on Fenniarail Oy:n esittämä erimielisyys koskien VR:n rajaliikenteen logistiikka- ja vaihtotyöpalvelun hinnoittelua.

Rautatiealan sääntelyelimen tiedote aiheesta


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu