Rekkojen kuljetus junissa päättyy

VR Transpoint lakkauttaa yhdistelmäajoneuvojen ja trailereiden kuljetukset junissa 6.1.2014 alkaen toistaiseksi. Syynä on näiden ns. yhdistettyjen kuljetusten jatkuvasti heikentynyt kysyntä ja huono kannattavuus.

Rekkoja on kuljetettu kahdella junalla vuorokaudessa, kaikkiaan VR Transpoint liikennöi noin 400 junaa vuorokaudessa. Kuljetuksia on tehty pääkaupunkiseudun ja Pohjois-Suomen välillä ja lastina on ollut pääasiassa kappaletavaraa. Seinäjoen ja Oulun välillä vielä useita vuosia jatkuvat ratatyöt sekä asiakkaiden tiukentuneet aikatauluvaatimukset ovat osasyy yhdistettyjen kuljetusten kysynnän heikentymiseen.

- Tämä kuljetuskonsepti on viime vuosina ollut erittäin heikosti kannattava ja edustaa noin puolta prosenttia rautatiekuljetustemme kokonaismäärästä. Vallitsevassa tilanteessa ei ole mahdollista luoda kilpailukykyistä palvelumallia, joten toiminnan jatkaminen ei ole järkevää, VR:n logistiikkadivisioonan johtaja Rolf Jansson toteaa. Kuljetuksissa otetaan aikalisä, johon päädyttiin systemaattisen kartoittamisen, asiakas- ja yhteistyökumppanineuvottelujen sekä kansainvälisen selvitystyön tuloksena. Kuljetusmuutokset on arvioitu myös yhteistoimintaneuvotteluissa, ja toiminnan päättyminen saattaa johtaa enintään viiden henkilön irtisanomiseen. Kuljetuksiin liittyvien alihankintasopimusten osalta tullaan käymään neuvottelut erikseen.

Oulun Oritkarin terminaalialueen jatkokäyttö arvioidaan Oulun kaupungin ja Liikenneviraston kanssa. VR Transpoint tehostaa logistiikkaverkostoaan VR investoi parhaillaan merkittävästi suomalaisen logistiikkaverkoston tehostamiseen ja ympäristöystävällisyyden kasvattamiseen mm. hankkimalla entistä energiatehokkaampia vetureita sekä laajentamalla Kouvolan auto-ja junaliikennettä yhdistävää terminaalia. VR Transpoint pyrkii käynnistämään rekkakuljetukset uudelleen, jos niille löytyy riittävä asiakaskunta ja muut kuljetuksiin liittyvät reunaehdot tukevat uudelleenaloitusta.

Sellaisia ovat esimerkiksi mahdollisuus Vuosaaren konttiliikenteen yhdistämiseen sekä Seinäjoki-Oulu-ratatöiden valmistuminen vuoden 2017 lopulla. VR aloitti rekkojen kuljetukset junissa vuonna 1991. Tärkeimmät yhteysvälit olivat Pasila-Oulu sekä Tampere-Oulu. Tampereen ja Oulun väliltä kuljetukset päättyivät kysynnän loppuessa v. 2011.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu