Routa hidastaa erityisesti pohjoisen junaliikennettä

Routa hidastaa junaliikennettä eri puolilla Suomea. Pahin tilanne on pääradalla Kokkolan ja Oulun välillä, jossa junat jäävät aikataulustaan myöhään noin 30 minuuttia. Routatilanne on tänä vuonna selvästi edellisvuosia huonompi. Rataverkolla on kymmeniä pistemäisiä kohteita, joissa nopeutta on jouduttu laskemaan 50—80 kilometriin tunnissa. Lisäksi rataverkolla on useita, kymmenien kilometrien pituisia rataosia, joilla nopeutta on laskettu 80—120 kilometriin tunnissa. Tällä hetkellä nopeusrajoituksia on kaikkiaan noin 550 kilometrin matkalla. Routatilanne voi pahentua kevään kuluessa, ja nopeuksia voidaan joutua rajoittamaan lisää eri puolilla rataverkkoa. Juuri nyt routatilanne on pahin pääradalla Kokkolan ja Oulun välillä, jossa nopeusrajoituksia on jouduttu asettamaan koko 200 kilometrin matkalle. Oulun ja Kajaanin välillä nopeusrajoituksia on 170 kilometrin matkalla. Nopeusrajoitusten vuoksi junat jäävät Oulun ja Kokkolan välillä sekä Oulun ja Kajaanin välillä aikataulustaan noin puoli tuntia Jatkoyhteyksien säilyttämisestä seuraaville junille päätetään tapauskohtaisesti. Jos odotusaika seuraavalle junalle venyy kohtuuttomasti, järjestetään asiakkaille tarpeen mukaan korvaavia kuljetuksia. Junaliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi Liikennevirasto seuraa jatkuvasti rataverkon routatilannetta. Routavaurioita ennaltaehkäistään rumpuja ja ojia avaamalla, jotta sulava vesi saadaan virtaamaan ja ratapenkat kuivumaan. Ratarakenteen routiminen johtuu pääasiassa vanhasta radan sepelitukikerroksesta. Routavaurioita voidaan helpottaa uusimalla radan tukirakennetta.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu