Selvitys raideliikenteen talviongelmista marras-joulukuussa 2010

Liikennevirasto ja VR Group ovat tehneet yhteisen vastauksen liikenneministeri Anu Vehviläisen selvityspyyntöön raideliikenteen talviongelmista marras-joulukuussa 2010. Pääosa ongelmista aiheutui pääkaupunkiseudun poikkeuksellisen kovasta lumentulosta ja pitkästä pakkasjaksosta, jotka aiheuttivat ongelmia mm. kalustolle ja vaihteille. Merkittävä syy myöhästymisiin on Helsingin ratapihan ahtaus, joka pahenee, kun sinne pyrkii samaan aikaan useita myöhässä olevia junia. Tämä aiheuttaa edelleen lisää myöhästymisten ketjuuntumista. Helsingin ratapihan ahtaus johtuu kahdesta perustekijästä: välityskyvyn rakenteellisesta puutteesta ja ohjausjärjestelmän yli-ikäisyydestä. Ohjausjärjestelmän uusiminen kestää noin 10 vuotta ja sen kustannusarvio on lähes 100 miljoonaa euroa. Ratapihan ahtaudesta johtuvat ongelmat jatkuvat, kunnes kapasiteettia saadaan lisättyä, esimerkiksi Pisara-radan toteuttamisella. Kehittämistyö jatkuu Viime talven kokemusten perustella Liikennevirasto ja VR Group sopivat lukuisista rautateiden kunnossapitoa ja liikennöintiä parantavista toimenpiteistä talveksi 2010 - 2011. Näiden kustannukset ovat noin 3 M€. Suuri osa toimenpiteistä on jo toteutettu ja loputkin saadaan tehtyä huhtikuun 2011 loppuun mennessä. Lisäksi VR Group toteutti ennen talvea laajan ennakkovarautumisohjelman. Kaluston talviluotettavuuden parantamiseen investoitiin lähes 6 M€. Matkustajainformaation parantaminen on pitkään ollut keskeinen Liikenneviraston ja VR:n yhteinen tavoite ja yhteistyön painopiste, jonka kehittämistä jatketaan edelleen. Pitkäjänteinen päätöksenteko tärkeää Raideliikenteen ongelmissa kyse ei ole vain päivittäisen talvihoidon ja liikenteen ohjauksen ongelmista, vaan pitkäjänteisen päätöksenteon puuttumisesta. Koko rataverkon kunnon ylläpito ja päivittäinen hoito on vaikeutunut vuosien myötä vähitellen, kun määrärahojen reaalinen taso suhteessa palvelutasovaatimuksiin on laskenut. Nykyisellä rahoituksella Liikennevirasto pystyy ylläpitämään vaaditun palvelutason normaalitalvina, mutta tämän ja viime talven sääolot alkavat edellyttämään liikenteen rajoittamista. Liikennevirasto ja VR Group selvittävät tämän vuoden aikana yhdessä Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) kanssa, tulisiko talvikausina junaliikennettä vähentää etenkin ruuhka-aikoina jo ennakolta. Lähiliikennekaluston uusiutumista on nopeutettava kaluston käyttövarmuuden parantamiseksi. Päätökset uudesta junakalustosta tekee Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, jossa VR Group on vähemmistöosakkaana. Taustaa selvitykseen

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu