Sr3-sähköveturit ovat tavaraliikenteessä 100% käytössä

Sr3-sähkövetureita (Vectron) on ollut kaupallisessa liikenteessä Suomen rautateillä kesästä 2017 asti. VR hankki veturit yleisvetureiksi tavara- ja matkustajaliikenteen käyttöön. Toistaiseksi niillä on ajettu vain tavarajunia. Tähän mennessä toimitetut 18 Sr3-veturia ovat täydessä käytössä tavaraliikenteessä ja niillä on ajettu yhteensä jo noin 2 miljoonaa kilometriä. Vetureita toimitetaan kaikkiaan 80 vuoteen 2026 mennessä.

Sr3-veturi on sopimuksen ja lainsäädännön mukaisesti varustettu eurooppalaisella kulunvalvontajärjestelmällä (ETCS). Suomen rataverkolla ja muussa rautatiekalustossa on käytössä kansallinen kulunvalvontajärjestelmä (JKV). Näiden kahden kulunvalvontajärjestelmän yhteensovittamiseen on Liikenneviraston toimesta teetetty erillinen järjestelmä ohjelmistoineen (STM). Järjestelmien yhteensopivuushaasteiden takia Sr3-veturien on todettu tekevän ylimääräisiä hätäjarrutuksia.

VR:n liikennejohtaja Petri Auno kommentoi:

"Sr3-veturissa käytössä oleva ETCS-kulunvalvontajärjestelmä reagoi aiempaa herkemmin erilaisiin signaaleihin ja mahdollisiin virhesanomiin ja sen vuoksi veturi tekee ylimääräisiä jarrutuksia muuta kalustoamme enemmän. Tästä syystä vetureita ei ole vielä otettu käyttöön matkustajaliikenteessä. Sr3-veturisarja on koko ajan täydessä käytössä tavaraliikenteessä. Vetureiden lisäominaisuudet kuten radio-ohjaus sekä dieselkäyttö myös tukevat niiden tehokasta käyttöä tavaraliikenteessä. Meille on tullut nyt 18 veturia 80 tilatusta. Veturisarjan käyttöönotto on kokonaisuutena ottaen vielä alkutaipaleella ja teknologisesti haastava hanke työllistää meitä normaalia enemmän, mutta suhtaudumme luottavaisesti järjestelmän toimintavarmuuden paranemiseen nopeassa aikataulussa."

Kulunvalvontajärjestelmän toiminnallisuuksien kehitystyö jatkuu. Siemens on sitoutunut ongelman ratkaisemiseen yhteistyössä eri osapuolten kanssa.

"VR:n ja Siemensin yhteinen tavoite on, että Sr3-veturi voidaan ottaa matkustajaliikenteen käyttöön asteittain mahdollisimman pian. Käyttöönottoon tarvitaan myös Traficomin hyväksyntä", Auno jatkaa.

Lisätietoa saat VR Mediadeskin kautta, puh. 030 70123, [email protected]


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu