Suuret puolueet: Raideliikenteen lisääminen ehkäisee ilmastonmuutosta

VR kysyi kuudeltakymmeneltä kolmen suuren puolueen puoluekokousedustajalta näkemyksiä raideliikenteestä touko-kesäkuussa. Kaksi kolmasosaa vastanneista Keskustan, Kokoomuksen ja SDP:n puoluekokousedustajista pitää junaliikenteen lisäämistä tehokkaana keinona ehkäistä ilmastonmuutosta. Raideliikenteeseen ilmastonmuutoksen ehkäisijänä suhtautuivat positiivisimmin sdp:läiset, joista lähes 90 prosenttia uskoi junan tehoon. Kriittisimmin ajattelivat keskustalaiset, joista noin 40 prosenttia suhtautui väitteeseen epäilevästi. Kilpailun avaaminen puhututti Matkustajaliikenteen avaaminen kilpailulle herätti puoluekokousväen keskuudessa eniten keskustelua, ja aiheesta kysyttäessä eri puolueiden ideologiset erot nousivat vahvimmin esille. Kaikista haastatteluun vastanneista lähes puolet piti kilpailun avaamisen riskejä isompina kuin mahdollisia etuja. Varauksellisimpia olivat sdp:läiset, joista 80 prosenttia uskoi riskit suuremmiksi kuin edut. Myönteisimmin kilpailun avautumiseen suhtautuivat kokoomuslaiset. Kyselyyn vastanneet puoluekokousosallistujat olivat lähes yksimielisiä siitä, että liikenneinvestointien painottaminen rataverkkoon parantaa junaliikenteen täsmällisyyttä. Näin vastasi 90 prosenttia haastatelluista. Kun kysyttiin, onko VR:n hinnoittelun uudistaminen oikeanlainen toimi junamatkustuksen lisäämiseksi, vastasi 70 prosenttia myöntävästi. Erityisen toimivana uutta hinnoittelumallia pitivät keskustalaiset, joista 80 prosenttia uskoi uudistuksen auttavan. Kolmannes sdp:läisistä suhtautui asiaan kriittisesti ja kaksi viidesosaa kokoomuslaisista.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu