Syysmyrsky vaikutti junien kulkuun marraskuussa

Junavuoroja jouduttiin perumaan Eino-myrskyn ja veturinkuljettajien työnseisauksen vuoksi. Marraskuussa 85,2 prosenttia kaukoliikenteen junista kulki täsmällisesti, kun myöhästymisraja on viisi minuuttia. Yli viisitoista minuuttia myöhästyi viisi prosenttia kaukojunista.

Lähiliikenteen veturinkuljettajien 1.11. järjestämä työnseisaus vaikutti myös kaukoliikenteeseen: VR joutui äkillisesti perumaan noin 70 kaukojunavuoroa. Eino-myrskyn vuoksi puolestaan peruttiin 17.–18.11. yli 60 kaukoliikenteen junavuoroa kokonaan ja noin 30 osan matkasta. Myrskyn seurauksena pahimmillaan 10 rataosaa oli suljettu liikenteeltä kaatuneiden puiden ja sähköratavaurioiden vuoksi. Myrsky aiheutti myös lukuisia häiriöitä Liikenneviraston liikenteenohjausjärjestelmiin eri puolilla rataverkkoa.

Kaukoliikenteen täsmällisyysprosenteissa on huomioitu sekä työnseisauksen että Eino-myrskyn aiheuttamat junavuorojen peruutukset. Viivytyksiä kaukojunille aiheuttivat edelleen myös Seinäjoki–Oulu-välillä tehtävät ratatyöt nopeusrajoituksineen ja kerrannaisvaikutuksineen. Lähijunat eivät kulkeneet lakkopäivänä Lähiliikenteen junien täsmällisyys oli marraskuussa 95,6 prosenttia kolmen minuutin myöhästymisrajalla.

Pääkaupunkiseudun lähijunavuoroista 0,6 prosenttia oli yli kymmenen minuuttia myöhässä tai peruttu. Täsmällisyystilastoissa ei ole huomioitu veturinkuljettajien laittoman lakon 1.11. vaikutusta. Etukäteen ilmoitettiin, etteivät lähijunat kulje kyseisenä päivänä, eikä junavuoroja peruutettu äkillisesti. Kaikkiaan 866 junavuoroa jäi ajamatta.

Tavarajunista 90,7 prosenttia kulki täsmällisesti marraskuussa. Myöhästymisraja on kolmekymmentä minuuttia. Tavaraliikenteessä yllettiin hyvään täsmällisyystasoon Eino-myrskystä huolimatta. VR:n matkustajaliikenteessä kulkee vuorokaudessa kaikkiaan noin 300 kaukojunaa ja 900 lähijunaa. VR Transpoint ajaa päivittäin noin 360 tavarajunaa.

VR vastaa junien operoinnista ja junakaluston kunnosta. Rataverkosta, sen järjestelmistä ja ratatöistä vastaa Liikennevirasto. VR jatkaa täsmällisyystyötä yhdessä Liikenneviraston ja Helsingin seudun liikenteen kanssa. Junien täsmällisyydestä tiedotetaan kuukausittain.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu