Talvi, routa ja myrskyt junaliikenteen haasteena viime vuonna

Junaliikenteellä on takana haastava vuosi, kun luminen ja kylmä talvi, kevään routavauriot sekä kesän myrskyt haittasivat junien kulkua poikkeuksellisen paljon. VR-konserni ja Liikennevirasto käynnistivät kesällä 70 kohdan toimenpideohjelman junien täsmällisyyden parantamiseksi. Toimenpiteiden avulla junaliikenne on selviytynyt kuluvan talven vaikeista sääolosuhteista kohtuullisesti. Kaukojunista 75,8 % saapui määräasemalleen viiden minuutin tarkkuudella vuonna 2010. Täsmällisyystavoite on 90,0 %. Yli puolen tunnin myöhästymisiä oli eniten routakaudella huhti- ja toukokuussa. Marras-joulukuussa 2010 kaukoliikenteen täsmällisyys oli 72,1 %. Valtaosa myöhästymisistä oli pieniä, ja 88,2 % kaukojunien myöhästymisistä oli vartin tai vähemmän. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen täsmällisyys vuonna 2010 oli 88,5 %, kun tavoite on 97,5 %. Lähiliikenteen mittarina on junien täsmällisyys lähtö- ja määräasemalla kolmen minuutin tarkkuudella. Marras-joulukuussa lähiliikenteen täsmällisyys oli 80,9 %. Junien kulkua hankaloittivat viime vuoden aikana erilaiset sääilmiöt. Talvikuukausina rataverkon liikennöitävyyttä ja junien täsmällisyyttä heikensivät erityisesti pakkasen ja lumipyryn aiheuttamat vaihde- ja kalustoviat. Keväällä kaukojunien kulkua hidastivat routavaurioista johtuvat nopeusrajoitukset, joita oli ennätyksellisesti yli 900 kilometrin matkalla erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Loppukesällä myrskyt ja ukkoset aiheuttivat merkittäviä sähköratavaurioita ja liikenteenohjausjärjestelmien vikoja, joiden vuoksi junia jouduttiin perumaan ja korvaamaan linja-autoilla useiden päivien ajan useilla reiteillä. Valtaosin yksiraiteisella rataverkolla liikennöitäessä liikennehäiriöiden vaikutukset heijastuvat nopeasti koko maan junaliikenteeseen. Helsingin ahdas ratapiha myös ruuhkautuu helposti pienenkin häiriön seurauksena, mikä aiheuttaa junille lisämyöhästymisiä. VR-konserni ja Liikennevirasto laativat viime kesänä 70 kohdan listan toimenpiteistä, joilla junaliikenteen sujuvuutta haastavissa sääolosuhteissa voidaan jatkossa parantaa. Toimenpiteiden avulla junaliikenne on sujunut alkutalvella kohtuullisesti, vaikka pakkasta ja lunta on ollut erityisesti pääkaupunkiseudulla ennätyksellisen paljon. VR-konserni on tehostanut muun muassa kalustonsa kunnossapitoa ja laatinut vaihtoehtoisia liikennesuunnitelmia erilaisia häiriötilanteita varten. Helsingin varikolla on otettu käyttöön kaksi junien jäänestolaitteistoa. VR käyttää 10 miljoonaa euroa talveen varautumiseen. Myös asiakasviestintää on kehitetty yhdessä Liikenneviraston kanssa. VR vastaa viestinnästä junissa ja virasto asemilla. Liikennevirasto vastaa ratojen kunnossapidosta. VR ajaa vuorokaudessa 890 lähiliikenteen ja 310 kaukoliikenteen junaa sekä 500 tavarajunaa. VR tiedottaa matkustajajunien täsmällisyydestä kahden kuukauden välein. Asiakkaat voivat seurata ajankohtaista liikennetilannetta VR:n nettisivuilla osoitteessa www.vr.fi .

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu