Transpoint ensimmäisenä Lahden Kujalan logistiikka-alueella

VR Logistiikkadivisioonaan kuuluvalle Transpoint Oy Ab:lle on valmistunut Lahden Kujalan logistiikka-alueelle uusi terminaali, joka aloitti toimintansa elokuun alussa. Transpoint-terminaali on ensimmäinen toimipaikka uudella logistiikka-alueella. Terminaalin sijainti Lahdessa, lähellä valtateitä 12 ja 4, on erinomainen maan sisäiset tavaravirrat, satamat ja pääkaupunkiseudun läheisyys huomioon ottaen. Neliömäärältään uusi ja moderni logistiikkakeskus on varasto mukaan luettuna Transpointin kuljetusjärjestelmän toiseksi suurin Helsingin jälkeen. Kuljetusmääriltään se on neljäs Helsingin, Turun ja Tampereen jälkeen. Ympäristöystävällinen ja energiatehokas rakennus Logistiikkakeskus on rakennettu ympäristöystävälliseksi ja energiatehokkaaksi. Tilat lämpiävät maakaasulla. Lämmön talteenotto parantaa lämmityksen hyötysuhdetta. Myös turvallisuusasiat on huomioitu. Terminaalissa on muun muassa paloilmoitin- ja rikosilmoitinjärjestelmä sekä kameravalvonta ja kulunvalvonta. Logistiikkakeskuksessa toimii varasto-operaattorina Posten Logistik SCM Oy, joka tuottaa alihankintana Transpointin tarvitsemat varastointipalvelut. Posten Logistik muuttaa rakennukseen elo-syyskuun aikana. Lahden paikallistoimintojen lisäksi terminaalissa on tilat mm. Transpointin valtakunnallisille toiminnoille sekä VR Logistiikan Lahden myyntihenkilöstölle. Terminaali työllistää yhteensä noin 150 henkilöä. Uudessa logistiikkakeskuksessa on yhteensä lähes 15 000 neliömetriä terminaali-, varasto- ja toimistotilaa. Terminaalitilaa on 4 800 neliötä, yhdeksän metriä korkeaa varastotilaa 8 800 neliötä sekä toimistotilaa kahdessa kerroksessa 745 neliötä. Lastaustaskuja on varaston puolella 10 ja terminaalissa 56. Lisäksi terminaalin päässä on katettua laituritilaa sivusta purettaville kuljetuksille. Tontin kokonaispinta-ala on 5,3 hehtaaria.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu