Tutkimus: Ilmastonmuutos huolettaa – suomalaisilla vähän tietoa liikenteen ympäristövaikutuksista

VR Groupin teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos huolettaa kahta kolmasosaa suomalaisista, mutta samaan aikaan ihmisten liikennettä koskevassa ympäristötietoisuudessa on puutteita. Halu tehdä ekologisia valintoja liikenteessä on kuitenkin olemassa. Tutkimus paljastaa, että valtaosa suomalaisista oli hyvin tai jossain määrin huolissaan ilmastonmuutoksesta. Tiedot erilaisista energiamuodoista ja omien valintojen vaikutuksesta liikenteessä olivat myös vajavaisia. – Kaksi kolmasosaa tutkimukseen vastanneista on sitä mieltä, että julkisen liikenteen osuutta tulisi kasvattaa. Suomalaiset mieltävät junan liikennevälineistä ympäristöystävällisimmäksi, VR Groupin yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu sanoo. Tuloksista kävi myös ilmi, että suomalaiset uskovat energian säästämisen olevan helpompaa asumisen yhteydessä kuin liikenteessä. Liikenteen ympäristövaikutuksia ei tunneta Lähes viidesosa tutkimukseen vastanneista ei tiennyt vesivoiman olevan uusiutuva energiamuoto. Myös 19 prosenttia naisista ja 10 prosenttia miehistä luokitteli virheellisesti maakaasun uusiutuvaksi energiaksi. Myös muissa tiedoissa on parantamisen varaa. Vain viidennes vastaajista tiesi junaliikenteen käyttävän pääosin uusiutuvaa energiaa. Kaksi kolmesta vastaajasta arvioi junien tuottavan vähiten liikenteen hiilidioksidipäästöjä muihin välineisiin verrattuna. Suomalaisista 64 prosenttia olisi valmis korvaamaan yksityisautoilua muilla liikkumismuodoilla ja hoitamaan vain pakolliset ajot autolla. – Tosiasia on, että raideliikenne kuluttaa vähemmän energiaa kuin muu liikenne, ja vesivoimalla kulkevilla sähköjunilla ei ole suoria ilmastolle haitallisia hiilidioksidipäästöjä lainkaan. Silti kymmenesosa miehistä olisi edelleen valmis kasvattamaan yksityisautoilun määrää. On huolestuttavaa, että liikenteen ja ilmastonmuutoksen yhteyttä ei ymmärretä, Lehtipuu pohtii. Päätulokset tutkimuksesta: 65 % suomalaisista on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Naiset ovat asiasta huolestuneempia kuin miehet. 76 % mielestä liikenteen päästöillä on suuri tai kohtalaisen suuri vaikutus ilmastonmuutokseen. 69 % vastaajista on sitä mieltä, että julkisen liikenteen osuutta tulisi nostaa. Lyhyillä matkoilla mieluisin oman auton käyttöä korvaava liikkumistapa on pyöräily (63 % vastaajista), pitkillä matkoilla juna (56 %). Tutkimuksen tiedot kerättiin web-kyselynä 2.5.–5.5.2013 välisenä aikana YouGov Groupin kuluttajapaneelissa, vastaajia kertyi yhteensä 1009. Kohderyhmään kuuluvat 18–74-vuotiaat suomalaiset. Sekä lähtöotos että lopullinen vastaajajoukko painotettiin väestöä edustavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on ±2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimuksen toteutti YouGov Finland.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu