​​Ukkosvauriot haittasivat junaliikennettä kesäkuussa

​Lähijunat kulkivat kesäkuussa toukokuuta täsmällisemmin. Tavarajunien täsmällisyys oli erittäin hyvällä tasolla. Ukkosmyrskyt aiheuttivat rataverkolla turvalaitevikoja ja sähköratavaurioita, jotka vaikuttivat junaliikenteeseen. 

Lähijunien täsmällisyys oli kesäkuussa 94,3 %, kun vastaava luku oli toukokuussa 93,8 %. Myöhästymisraja on alle kolme minuuttia lähtö- tai määräasemalla. Junavuoroista vain 0,9 % oli yli kymmenen minuuttia myöhässä tai peruttu. Lähijunia kulkee vuorokaudessa noin 900, joista valtaosa HSL-alueella pääkaupunkiseudulla.

VR:n kaukojunista 86,9 % kulki täsmällisesti kesäkuussa. Myöhästymisraja on viisi minuuttia. Junavuoroista 3,8 % myöhästyi yli viisitoista minuuttia tai peruttiin. VR ajaa noin noin 300 kaukojunavuoroa vuorokaudessa.

Tavaraliikenteen junat liikennöivät kesäkuussa erittäin hyvin aikataulussaan. Tavarajunista 95,1 % kulki täsmällisesti. Tavarajunien myöhästymisraja on kolmekymmentä minuuttia. VR Transpoint kuljettaa teollisuuden tuotteita noin 360 tavarajunalla joka vuorokausi.

Rataverkkoa kunnostettiin juhannuksena eri puolilla Suomea

Kaukojunien täsmällisyyteen vaikuttivat kesäkuussa ukkosesta johtuvat liikenteenohjausjärjestelmien häiriöt sekä sähköratavauriot. Vaikutusta oli myös radan kunnosta ja ratatöistä johtuvilla nopeusrajoituksilla. Juhannuksena tehtiin mittavia ratatöitä usealla rataosuudella ympäri Suomea. Kesän ratatöistä löytyy lisätietoja VR:n verkkosivuilta. 

Sähköratavaurio 25. kesäkuuta Helsingin Malmilla aiheutti aamuruuhkan aikaan merkittäviä myöhästymisiä lähijunille. Noin 30 lähijunaa jouduttiin perumaan. Kesäkuun aikana lähiliikenteessä esiintyi myös turvalaitevikoja ja sähköratavaurioita sekä kalustovikoja, jotka aiheuttivat myöhästymisiä ja peruutuksia.

VR Group tekee täsmällisyystyötä yhdessä Liikenneviraston ja Helsingin seudun liikenteen eli HSL:n kanssa. VR vastaa junien liikennöinnistä ja junakaluston kunnosta. Rataverkosta, sen järjestelmistä ja kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto. VR Groupin verkkosivuilta löytyvät kuukausittaiset täsmällisyystilastot.

Ajankohtaista liikennetilannetta voi seurata VR:n verkkosivujen uudistuneesta Liikennetilanne-osiosta. Sivuilla näkyvät uusimmat liikennetiedotteet sekä junien ajantasainen täsmällisyystilanne. Junat kartalla -palvelu puolestaan näyttää reaaliaikaisesti, miten junat kulkevat Suomen kartalla.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu