Uusi 200 km/h kulkeva maisematoimisto? Kolme kymmenestä hyödyntää matka-aikaa työskentelyyn

Yhä useampi suomalainen tekee ajasta ja paikasta riippumatonta työtä. Vuodenvaihteessa voimaan tulevat työaikalain muutokset tuovat lisää joustoa työn järjestelyyn, esimerkiksi mahdollisuuksia työmatka-ajan hyödyntämiseen. VR:n teettämä laaja työmatkustustutkimus osoittaa, että juna on miellyttävin kulkuneuvo töiden tekemiseen.

VR:n viime vuoden lopulla teettämän, tuhannen vastaajan työmatkatutkimuksen mukaan yli puolella vastaajista (52,3 %) oli paljon tai jonkin verran mahdollisuuksia vaikuttaa työskentelynsä ajankohtaan ja paikkaan. Työaikalakiin suunniteltujen uudistusten, kuten uudenlaisen joustotyöajan myötä työntekijät pääsevät yhä vapaammin vaikuttamaan siihen, missä ja milloin he työnsä tekevät. Työskentelykulttuurin muutos on kuitenkin ollut käynnissä monissa yrityksissä jo pitkään.

Tietotyöläiset ympäri maailman tekevät töitä paikasta riippumatta. Etenkin kansainvälisissä yrityksissä, startupeissa ja teknologia-alalla töiden tekeminen vaihtelevasti kahviloissa, kotona tai toimistolla on jo normi. Työskentelykulttuurin muutos näkyy myös tutkimuksemme vastauksissa”, sanoo VR:n myynti- ja asiakaskokemusjohtaja Salla Ketola.

Kolme kymmenestä työskentelee työmatkalla säännöllisesti

Työn aika- ja paikkarajoitteiden höllentyminen mahdollistaa aiempaa paremmin työmatkan hyödyntämisen työntekoon. Nykytilanteessa noin kolme vastaajaa kymmenestä tekee työmatkallaan varsinaiseen työhönsä liittyviä asioita – eli useimmin soittaa työpuheluita tai käyttää työsähköpostia – vähintään kahdesti kuukaudessa.

Mitä enemmän töitä tehdään junassa, sitä enemmän aikaa jää vapaa-ajalle oman hyvinvoinnin parantamiseen tai ajanviettoon läheisten kanssa. Jos esimerkiksi toimistolla kesken jääneet asiat viimeistelee junassa, niin ne eivät seuraa enää kotiin. Tämä vaatii toki joustoa myös työnantajilta, jotta työmatkalla tehty laadukas työ lasketaan myös työajaksi”, Ketola kertoo.

Työmatkustamisen uusia muotoja valittaessa junan soveltuvuus työskentely-ympäristöksi korostuu. Tutkimus paljastaa, että lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista kokee junan miellyttävimmäksi ja sujuvimmaksi kulkuneuvoksi töiden tekemiseen.

Viime syksynä tehtiin junissa työmatkojen ennätys

Junamatkustamisen suosion kasvaessa VR panostaa myös entistä laadukkaampaan työmatkustamiseen. Kaikki Ekstra-luokat uudistetaan vuosina 2019-2020 palvelemaan erityisesti työmatkustamisen tarpeita. Materiaalivalinnat ja akustiikka sekä esimerkiksi istuimien suunnittelu mahdollistavat entistä paremman työskentelyrauhan ja yksityisyyden.

Viime syksynä junissa tehtiin ennätysmäärä työmatkoja. Kaluston uudistamisen lisäksi olemme vastanneet kysyntään muun muassa lisäämällä uusia vuoroja työmatkaliikennettä palveleviin ajankohtiin. Kehitämme myös uudenlaisia ympäristöystävällisiä liikkumisen ratkaisuja matkaketjujen saralla erilaisten yhteistyökokeilujen kautta. Tavoitteenamme on tehdä työmatkustamisesta junalla entistä houkuttelevampaa ja vaivattomampaa”, Ketola sanoo.

 

Työmatkustustutkimus tehtiin VR:n toimeksiannosta Bilendi Finland Oy:llä syksyllä 2018. Online-tutkimukseen Bilendin paneelissa vastasi 1 000 henkilöä, jotka olivat iältään 18‒75-vuotiaita. Lähtö-otos edustaa suomalaisia sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu