Uusi ostoliikennesopimus vastaa tämän vuotista palvelutasoa – yöjunatarjonta paranee ensi vuodelle

VR ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat tehneet uuden sopimuksen ostoliikenteestä vuodelle 2021. Uusi sopimus varmistaa tämän vuoden tasoisen palvelun ja parantaa yöjunatarjontaa merkittävästi.

Markkinaehtoisen liikenteen osuus matkamääristä on kaukoliikenteessä noin 85%.
Liikenne- ja viestintäministeriön ostama liikenne* muodostuu pääosin Etelä-Suomen taajamaliikennealueen lähiliikennevuoroista ja kaukoliikenteen kiskobussiliikenteestä sekä säännöllisestä yöjunaliikenteestä Lappiin. Tätä on rahoitettu aiemmin pääosin lipputuloilla ja osittain valtion osoittamalla määrärahalla. Lipputulot ovat vähentyneet koronasta johtuvan matkustajamäärän laskun myötä ja valtion lisärahoitusta tarvitaan ensi vuonna entistä enemmän.

Uudessa, vuoden 2021 sopimuksessa säilytetään pääosin tämän vuoden tasoinen palvelu. Muutama yksittäinen päiväjunavuoro poistuu tarjonnasta ja taajamajuna- ja kiskobussiliikenne palaa takaisin koronaa edeltävälle tasolle. Myös yöjunaliikenne paranee vuoden 2020 korona-ajan liikenteeseen verrattuna. Ratatyökatkot eivät enää vaikuta merkittävästi yöjunaliikenteeseen vuonna 2021.

”Hienoa, että valtio panostaa ensi vuonna raideliikenteen tukemiseen ja palvelutason ylläpitämiseen niilläkin alueilla, joilla lipputulot eivät mahdollista liikennettä. Haastavasta koronatilanteesta huolimatta ostoliikenteen palvelutaso säilyy korkeana ja pystymme turvaamaan liikenteen koko rataverkolla”, sanoo matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola.

Kaikki alkuvuoden 2021 junaliput tulivat myyntiin tänään torstaina 17.12.2020. Löydät uuden ostoliikennerakenteen kokonaisuudessaan liikenne- ja viestintäministeriön sivuilta.

Uusi sopimus korvaa nykyisen sopimusjärjestelyn kokonaisuudessaan ja sen myötä myös VR:lle vuonna 2009 myönnetty yksinoikeus päättyy. Uudessa sopimuksessa liikenne- ja viestintäministeriön käyttöoikeussopimuksen määrittelemä ns. velvoiteliikenne siirtyy osaksi valtion hankkimaa ostoliikennettä. Muutoksella on tarkoitus selkeyttää nykyistä sopimusjärjestelyä.

*Muokattu tekstiä ja poistettu seuraava maininta: (noin 15 % kaikista matkoista). 


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu