Uusiutuvalla dieselillä kohti kestävämpää rautatielogistiikkaa – VR ja UPM Plywood yhteistyössä liikenteen päästöjen vähentämiseksi

Yritysten välinen vastuullisuusyhteistyö ottaa merkittävän askeleen eteenpäin, kun VR sitoutuu käyttämään yhtä paljon uusiutuvaa dieseliä junaliikenteessään kuin mitä UPM Plywoodin vanerin kuljetus Pelloksen tehtaalta Kouvolaan ja Kotkaan kuluttaa. Kyseessä on VR:n ensimmäinen rautatielogistiikan HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)-konsepti, jossa asiakkaan kuljetusten päästöt saadaan Scope1 -päästöluokassa* lähes nollaan.

Vastuullisuus on keskeinen osa sekä VR:n että UPM:n strategiaa. Yhteistyössä yritykset pyrkivät käytännön ratkaisujen kautta vähentämään hiilidioksidipäästöjä toiminnassaan. Suomen koko rataverkosta on sähköistetty vasta noin 60 prosenttia, joten sähkön rinnalle on tarpeellista löytää muita vastuullisia vaihtoehtoja. Uusiutuvan dieselin lisäksi Pelloksen junaliikenteen toimintamalliin on saatu lisää tehokkuutta nostamalla junien täyttöastetta ja tehostamalla vetokykyä, mikä tarkoittaa yhden veturin käyttöä aiemman kahden sijaan. 

"Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme vastuullisia ratkaisuja ja kehittää jatkuvasti uusia toimintamalleja yhdessä heidän kanssaan. Koska raideliikenteen muut vaihtoehtoiset käyttövoimat, kuten akku- ja vetyvetureiden teknologia, ovat vielä kehitysvaiheessa, käytännöllisin ratkaisu sähköistämättömille rataosuuksille on tällä hetkellä uusiutuva polttoaine", kertoo VR Transpointin kaupallinen johtaja Joni Lehtonen.

"UPM Plywoodin Scope 3**-päästöt koostuvat pääosin raaka-aineiden hankinnasta sekä tuotekuljetuksista. Pelloksen junaliikenteen siirtyminen tehokkaampaan toimintamalliin ja uusiutuvan dieselin käyttöön on hyvä esimerkki rakentavasta yhteistyöstä, jolla konkreettisesti vähennetään päästöjä", kertoo logistiikkapäällikkö Juha Vallittu UPM:ltä.  

Sitoutuminen kestävään kehitykseen

Juna on ympäristöystävällinen ja tehokas tapa kuljettaa teollisuuden raaka-aineita ja tuotteita. Raideliikenne on ratkaisevassa asemassa, kun tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Raideliikenne on jo lähtökohtaisesti vähäpäästöisempi ja energiatehokkaampi kuin monet muut liikennemuodot, sillä se tuottaa vain noin 1 prosentin osuuden kaikista liikenteen päästöistä. VR on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme mukana puolittamassa liikenteen päästöjä vuoteen 2030 mennessä ja suuntaamassa kohti hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä.

*Scope 1 sisältää kaikki suorat kasvihuonepäästöt, jotka muodostuvat yrityksen toiminnan seurauksena
** Scope 3 sisältää epäsuorat kasvihuonepäästöt, jotka muodostuvat yrityksen hankkimista tuotteista ja palveluista


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu