Verkkoyhteys paranee merkittävästi kaukojunissa - modernin verkkoteknologian asentaminen kalustoon on aloitettu

VR kertoi jo keväällä 2021 mittavasta investoinnista kaukoliikenteen junien verkkoyhteyksien kehittämiseen. Pandemian aiheuttama maailmanlaajuinen komponenttipula viivästytti uuden verkkoteknologian toimituksia, mutta nyt muutostyöt on päästy aloittamaan. Asennuksia tehdään vaiheittain ja uusi teknologia saadaan viimeisiinkin juniin kesällä 2024. Uusi teknologia tulee parantamaan asiakkaan verkkoyhteyttä keskimäärin viisinkertaisesti nopeammaksi, mutta jatkopanostuksia tarvitaan teleoperaattoreiden mobiiliverkkoon radanvarsialueilla.

Uudistuksessa junan verkon tuottamiseen tarvittava laitteisto uusitaan kokonaan kaikissa kaukojunissa, ja nykyinen junan sisäverkko korvataan nopealla ja modernilla verkkoteknologialla. Alun perin verkkoteknologian muutostöiden oli tarkoitus valmistua kaikissa junissa vuoden 2022 loppuun mennessä, mutta pandemian aiheuttaman globaalin komponenttipulan vuoksi uuden laitteiston toimitukset ovat viivästyneet. Laitetoimitukset saapuvat marraskuun aikana ja ensimmäisten laitteiden asennukset juniin on jo aloitettu.

Olemme todella iloisia, että muutostyöt pääsevät viimein alkamaan. Junan verkkoyhteys on asiakastutkimustemme mukaan yksi eniten matkustusmukavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Moni haluaa hyödyntää matka-ajan työntekoon ja pandemian myötä myös monipaikkainen työnteko on yleistynyt voimakkaasti. Merkittävästi parempi nettiyhteys on tärkeä kannustin, jotta yhä useampi valitsisi matkustaa hiilineutraalisti junalla”, toteaa VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.

VR investoi verkkoyhteyden kehittämiseen 4,5 miljoonaa euroa. Uusi laitteisto asennetaan kalustoon vähitellen, koska varusteltavana on yhteensä satoja junavaunuja, jotka ovat samalla jatkuvassa liikennekäytössä. Ensimmäisiä uudella verkkoyhteydellä varustettuja junia voi havaita jo alkuvuodesta 2023, ja viimeistenkin junien osalta uusimistyöt valmistuvat kesällä 2024. Ensimmäisenä uudistus näkyy Pendolino-junissa ja laajenee vaiheittain myös muuhun kaukoliikennekalustoon.

Jatkokehityksessä tarvitaan apua teleoperaattoreilta

Juniin asennettavan verkkoteknologian myötä hyvän verkkoyhteyden edellytykset täyttyvät junan sisällä. Toimiva yhteys edellyttää kuitenkin panostusta myös teleoperaattoreiden tarjoamaan mobiiliverkkoon, jonka signaaleja junan teknologia ottaa vastaan. Radanvarsilla on edelleen katvealueita, joilla teleoperaattoreiden verkon kapasiteetti ei riitä satojen matkustajien käyttöön kerrallaan. VR käy aktiivista keskustelua teleoperaattoreiden ja viranomaisten kanssa, jotta ratojen läheisyyteen saataisiin tiheämmin mastoja ja tukiasemia.

Junan sisäisen teknologian uusimisen jälkeen meidän käsissämme olevat keinot junien verkkoyhteyden parantamiseksi on käytetty, ja jatkokehitykseen tarvitsemme seuraavaksi apua muilta toimijoilta. On hieno uutinen, että valtio on varannut budjetissaan 4,7 miljoonan euron panostuksen radanvarsien yhteyksien kehittämiseen. Toivomme, että määräraha kohdennetaan tukemaan teleoperaattoreiden toimenpiteitä radanvarsialueiden mobiiliverkon parantamiseksi. Jatkamme hyvää yhteistyötä teleoperaattorien kanssa ja toivomme myös heiltä panostuksia, jotta junien nettiyhteyksiin saadaan tuntuva parannus”, Markula kertoo.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu