Virve Laitinen aloittaa VR-Yhtymän hallituksessa

VR-Yhtymä Oy:n hallituksen uutena jäsenenä aloittaa johtaja Virve Laitinen Orion Oyj:sta. Hänet nimettiin tehtävään ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka järjestettiin tiistaina 14. huhtikuuta Helsingissä.

VR-Yhtymän hallitukseen kuuluvat Virve Laitisen lisäksi puheenjohtaja Kjell Forsén ja jäsenet Heikki Allonen, Nermin Hairedin, Pekka Hurtola, Roberto Lencioni ja Sari Pohjonen.

VR-Yhtymän hallituksen tehtävä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus tekee muun muassa merkittävät toimintaperiaatteita, strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat päätökset. Lisätietoja vuoden 2019 selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

VR-Yhtymän hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 54 750 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 800 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 22 800 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenet saavat kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta ja VR:n vapaalipun.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu