VR aloittaa muutosneuvottelut toimintojen tehostamiseksi – työtehtävien arvioidaan vähenevän noin 80 toimihenkilön osalta

Yleinen epävarma taloustilanne heijastuu merkittävällä tavalla VR:n liiketoimintaan, kannattavuuteen ja lähiajan näkymiin. Inflaatio, raskaan teollisuuden heikentynyt suhdanne sekä ennen pandemiaa tehdyt pitkäaikaiset ostoliikennesopimukset vaikuttavat negatiivisesti VR:n kannattavuuteen. Yhtiö on antanut muutosneuvotteluesityksen tänään 5.9.2023.

Muutosneuvottelut aloitetaan taloudellisista, tuotannollisista ja toimintojen uudelleenorganisoimistarpeesta johtuvista syistä. Yhtiön tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa toimintojaan vastaamaan toimintaympäristön muutoksia.
 
Muutosneuvottelut koskevat osaa VR-Yhtymä Oyj:n, VR Kunnossapito Oy:n ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n toimihenkilöistä. Neuvotteluiden piiriin kuuluu noin 500 toimihenkilöä ja alustava arvio vähennystarpeesta on 80 henkilöä. Yhtiössä työskentelee noin 1200 toimihenkilöä.

Muutosneuvottelut eivät kohdistu suoraan matkustajaliikenteen asiakasrajapintaan kuten junahenkilökuntaan tai veturinkuljettajiin. VR työllistää noin 8000 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa.

Tavoitteena 250 miljoonan euron tulosparannustoimenpiteet vuoden 2027 loppuun mennessä

Toimenpiteillä mahdollistetaan miljardin euron kalustoinvestointien rahoitus ja varmistetaan yhtiön kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Parannamme kannattavuuttamme myös kehittämällä kaupallisia mallejamme sekä operatiivista tehokkuuttamme, tehostamme hankintaamme ja arvioimme kriittisesti kiinteitä kustannuksiamme.

”Toimintaympäristömme on ollut haastava jo pitkään mm. pandemiasta ja idänliikenteen päättymisestä johtuen. Vastataksemme muuttuneisiin olosuhteisiin tarvitsemme toimenpiteitä kilpailu- ja investointikykymme varmistamiseksi. Meille on tärkeää, että neuvottelut käydään hyvässä yhteistyössä eri osapuolia kuunnellen. Suunnitelluilla toimenpiteillä rakennamme tulevaisuuden kestävää VR:ää”, sanoo VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu