VR FleetCaren Pieksämäen konepajalla valmius käynnistää kotimaisten puuvaunujen valmistus

Kotimaan rautatiekuljetukset ovat lisääntyneet ja etenkin raakapuunkuljetustarve on ollut korkealla tasolla. Väliaikaisen lakimuutoksen mukaan kansainvälisillä GOST-standardin mukaisilla vaunuilla saa liikennöidä Suomessa vuoden 2026 loppuun, ja on tärkeää varmistaa vaunujen valmistus ja riittävyys myös sen jälkeen. VR FleetCaren Pieksämäen konepajalla voidaan tarvittaessa aloittaa uusien EU standardin mukaisten puuvaunujen valmistus hyvinkin nopealla aikataululla nykyisille ja uusille asiakkaille.

Pieksämäen konepajalla on runsaasti kokemusta EU-standardin mukaisten raakapuuvaunujen ja muun kaluston valmistuksesta lähivuosilta. Konepajan tuotantolinjastolta on valmistunut yhteensä lähes 500 puuvaunua vuodesta 2008 lähtien. Viimeisin 80 vaunun erä on saatu liikenteeseen vuoden 2022 syksyllä. Tuotantolinja on valmiina käyttöönotettavaksi ja uudet vaunut saataisiin liikenteeseen 6 kuukauden päästä tilauksesta.

"Haluamme olla mukana lisäämässä raidekuljetuksia ja edistämässä vihreää siirtymää sekä Suomen kilpailukykyä. Metsäteollisuus on maallemme elintärkeä viennin veturi. Alustavien keskustelujen perusteella alan yrityksillä vaikuttaisi myös olevan kiinnostusta investoida EU-standardin mukaiseen vaunukalustoon siirtymäkauden jälkeen", VR FleetCaren toimitusjohtaja Otso Ikonen sanoo. 

Kotimaassa valmistetut vaunut soveltuvat erinomaisesti Suomen oloihin ja ne varmistavat osaltaan, että puuta saadaan kuljetettua riittävästi metsäteollisuuden käyttöön. Jo aiemmin käytössä olleet VR FleetCaren valmistamat puuvaunut on havaittu toimivaksi ratkaisuksi. Ne mahdollistavat hyvän hyötykuorman sekä painon että tilavuuden puolesta yleisesti käytetyille eri puumitoille.

"Mielestämme olisi järkevää jatkaa kotimaista vaunuvalmistusta myös huoltovarmuuden kannalta ja taata sekin työ Suomessa. Meillä on Pieksämäellä hyvät tuotantotilat ja työvälineet vaunujen valmistusta varten sekä osaamista valmistuksen eri osa-alueilla, Ikonen jatkaa.Lisätietoja VR Mediadesk [email protected], 029 434 7123


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu