VR Group ja liikenne- ja viestintäministeriö sopimukseen ostoliikennepalveluista vuoteen 2030 saakka

Uudella ostoliikennettä koskevalla sopimuksella taataan liikenteen jatkuminen markkinaehtoisesti kannattamattomilla reiteillä. Uusi sopimus koostuu neljästä kokonaisuudesta, VR:n omasta lähijunaliikenteestä (D-, G-, M-, O-, R-, T- ja Z-junat), yöjuna- ja kiskobussiliikenteestä sekä yksittäisistä IC- ja Pendolino-vuoroista. 

Uuden sopimuksen liikenteen laajuus vastaa nykytasoa ja sen vuosittainen liikennöintikorvaus on arvonlisäverollisena 34,87 miljoonaa euroa. VR Groupilla on sopimuksessa taloudellinen kannustin varmistaa sopimuksenmukainen suorite- ja laatutaso. Osan liikennöintikorvauksesta voi menettää, jos junia perutaan VR:stä johtuvista syistä, tai jos palvelun laatu, kuten täsmällisyys ei toteudu sovituissa rajoissa.

Uusi sopimus kattaa noin 16 % Suomen kaukoliikenteen matkoista ja noin 44 % kaukoliikenteen junien määristä. Lähiliikenteessä 17 % matkoista ja 19 % junista on ostoliikennettä (2019) ja 83 % matkoista ja 81 % junista HSL-liikennettä.

Sopimuksen piirissä oleva liikenne rahoitetaan pääosin lipputuloilla (68 %). Liikenne- ja viestintäministeriö korvaa kustannuksista 22 % ja HSL puolestaan 10 %. Vertailu perustuu lukuihin vuodelta 2019. 

”Voimme turvata uudella sopimuksella liikenteen kaikille alueille Suomessa ja samalla jatkaa strategiamme mukaista hiilineutraalin matkustamisen edistämistä. Samalla otamme liiketoiminnallisen riskin matkustajamäärien kasvattamisesta seuraavan yhdeksän vuoden aikana. Pitkä sopimuskausi mahdollistaa myös asiakaskokemuksen pitkäjänteisen kehitystyön”, sanoo matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola.

VR Group sitoutuu uudessa sopimuksessa isoihin kalustohankintoihin. Uusiin yöjuniin ja lähiliikenteen juniin investoidaan sopimuskauden aikana yli 280 miljoonaa euroa. Sopimuksessa on osoitettu myös erillinen korvaus yöjunahankinnalle.

Lisäksi VR Group on päässyt yhteisymmärrykseen HSL:n kanssa yhteiskäyttösopimuksesta, jonka myötä HSL:n asiakkaat saavat matkustaa VR:n omissa lähiliikenteen junissa, kuten tähänkin saakka.

Kilpailu raiteilla on auki

Uusi ostoliikennesopimus ei vaikuta markkinaehtoisesti kannattaviin kaukoliikenteen reitteihin, joiden kilpailu Suomessa on avattu jo vuonna 2021. Kaukoliikenteen kilpailu on avattu ns. Open Access -mallilla, jossa jokainen operaattori kilpailee omalla kalustollaan. Markkinaehtoinen kaukoliikenne koskee Suomessa noin 84 % matkoista ja noin 56 % henkilöliikenteen junista.

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä HSL omistaa kaluston ja on kilpailuttanut operaattorin vuonna 2020. Tuon kilpailun VR voitti. 

Nyt solmitun uuden ostoliikennesopimuksen sisältö aukeaa myös kilpailutukselle sopimuskauden päätteeksi. VR sitoutuu siihen, että uusi, hankittava kalusto on saatavilla kilpailutuksen voittaneelle taholle ja henkilöstö voidaan siirtää uudelle operaattorille tarpeen vaatiessa. 

”Sopimus mahdollistaa nyt ensimmäistä kertaa pidemmän ajan suunnittelun ja siten myös alueille paremmat lähtökohdat mm. kaavoitukseen ja liikennesuunnitteluun. Uusi sopimus antaa alueille uuden mahdollisuuden hankkia itsenäisesti enemmän liikennettä. Näin suunnitellaan esimerkiksi Tampereen seudulla”, Simola kertoo. 


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu