VR Group kehittää energiatehokkuutta parantavia järjestelmiä

VR Group haluaa parantaa liikenteen taloudellisuutta, täsmällisyyttä ja luotettavuutta panostamalla laajaan energiatehokkuushankkeeseen.  Hanke sisältää sähkökaluston energiamittareiden, ohjaamoiden tietotekniikan ja taloudellisen ajotavan ohjausjärjestelmän kehittämistä.

Taloudellisen ajotavan ohjausjärjestelmä tuo veturinkuljettajan päätelaitteeseen tietoa sujuvasta ajotavasta ja junaradan tapahtumista.
− Asiakkaalle tämä näkyy matkustusmukavuuden lisääntymisenä, sillä järjestelmän avulla junia voidaan ajaa mahdollisimman tasaisesti ja liikennettä ennakoiden, ilman turhia jarrutuksia, pysähdyksiä tai kiihdytyksiä, VR Groupin liikennejohtaja Petri Auno kertoo.

Järjestelmäkehityksellä voidaan parantaa junien täsmällisyyttä, kun jokaiselle junalle voidaan laskea optimaalinen ajoprofiili. Järjestelmä mahdollistaa junien ajamisen tehokkaasti niin, että ajoajan energiakulutusta ja kaluston kulumista minimoidaan. Erilaisia taloudellisen ajotavan ohjausjärjestelmiä on käytössä useilla rautatieyhtiöillä ja kokemukset niistä ovat hyviä.

Mittareilla lisää energiatehokkuutta

Sähkökaluston energiamittareilla kerätään tietoa junien energiankulutuksesta. Palautteen perusteella energiankulutusta pystytään laskemaan tarkemmin ja sen avulla pystytään kehittämään monipuolisesti junaliikenteen energiataloudellisuutta. VR Group on sitoutunut ympäristölupauksissaan parantamaan junaliikenteen energiatehokkuutta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Energiatehokkuushanke parantaa junareittien aikataulusuunnittelua tarjoamalla suunnittelijalle työkaluja toteutumien seuraamiseen. Järjestelmien avulla voidaan huomioida paremmin rataosuudelle kuluva matka-aika sekä olosuhteiden mukainen ajotapa, jotta ajo tapahtuu mahdollisimman energiatehokkaasti. Hankkeen kokonaisinvestointi VR Groupille on 6−8 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt VR Groupille miljoona euroa energiatukea hankkeen toteuttamiseen.

Rataverkon kunto vaikuttaa liikenteeseen

Junien täsmällisyyteen vaikuttavat kuljettajan ajotavan lisäksi myös rataverkon kunto,
ratatöistä aiheutuvat ylimääräiset väliaikaiset nopeusrajoitukset ja keliolosuhteet. VR Group tekee jatkuvaa yhteistyötä radan omistajan Liikenneviraston kanssa liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu