VR Group laskee liikkeeseen ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainansa

VR-Yhtymä Oyj (VR Group) laskee liikkeeseen 300 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman vihreän joukkovelkakirjalainan. Maturiteetiltaan seitsemän vuoden pituisen joukkovelkakirjalainan kiinteä korko on 2,375 prosenttia. Joukkovelkakirjalainaa merkitsivät sekä pohjoismaiset että keskieurooppalaiset sijoittajat. 

VR Group tulee jättämään hakemuksen vihreän joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n vastuullisten joukkovelkakirjalainojen pörssilistalle. Joukkovelkakirjalaina on ensimmäinen liikkeeseenlasku vastikään perustetun vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) alla.

“Olemme erittäin tyytyväisiä VR Groupin ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainan menestykseen. Laina ylimerkittiin selvästi, mikä osoittaa sekä velkaprofiilimme vahvuutta että sijoittajien luottamusta kykyymme edistää ympäristöystävällistä raideliikennettä ja logistiikkaa Pohjoismaissa”, sanoo VR Groupin talousjohtaja Erkka Repo.

Liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään hankkeisiin ja projekteihin, jotka noudattavat VR Groupin vihreän rahoituksen viitekehystä (Green Finance Framework). Hankkeet sisältävät investointeja puhtaaseen liikenteeseen, uusiutuvan energian projekteihin ja VR Groupin omistamien tai hallinnoimien rakennusten energiantehokkuuteen. Tavoitteena on ilmastonmuutoksen lieventäminen maailmanlaajuisesti vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä, tuottamalla uusiutuvaa energiaa ja säästämällä energiaa.

“Vihreä joukkovelkakirjalaina tukee suunnitelmaamme investoida noin miljardi euroa raideliikenteen kalustoon Suomessa vuosina 2022–2026. Investoimme muun muassa uusiin sähkövetureihin, lähi- ja yöjunakalustoon sekä nykyisen kaluston kunnossapitoon ja elinkaaren jatkoon”, kertoo talousjohtaja Erkka Repo.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank A/S (Global Coordinator), Nordea Bank Abp, OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Nordea Bank Abp toimi vihreän rahoituksen strukturoinnin neuvonantajana (Green Structuring Advisor).

 

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa joukkovelkakirjalainaa, eikä joukkovelkakirjalainaa myydä maissa, joissa joukkovelkakirjalainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen sen rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. VR:llä, Danske Bank A/S:llä, Nordea Bank Abp:lla, OP Yrityspankki Oyj:llä tai Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lla tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset VR:n arvopapereihin, kuten joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous joukkovelkakirjalainasta yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esiteasetuksen (2017/1129, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu