VR Group muutti taloudellisen raportointinsa rakennetta ja julkaisee segmenttien vertailutiedot vuodelle 2022

VR-Yhtymä Oyj, pörssitiedote 25.4.2023 klo 12.00

VR Group muutti taloudellisen raportointinsa rakennetta ja julkaisee segmenttien vertailutiedot vuodelle 2022


VR Groupin segmenttiraportointi muuttui 1.1.2023 alkaen. Konserni on oikaissut vuoden 2022 segmenttiraportoinnin vertailuluvut. 

1.1.2023 alkaen VR Groupin raportointisegmentit ovat VR Kaukoliikenne, VR Kaupunkiliikenne, VR Transpoint ja Muut toiminnot.

VR Kaukoliikenne huolehtii kaukojunamatkoista Suomessa ja tarjoaa myös ravintola- ja kahvilapalveluita junissa ja asemilla.

VR Kaupunkiliikenne sisältää lähijuna-, raitiovaunu- ja linja-autoliikenteen Suomessa ja Ruotsissa.

VR Transpoint tarjoaa rautatielogistiikan sekä maantielogistiikan palveluja. Palvelut sisältävät rautatie- ja maantiekuljetukset sekä räätälöidyt logistiikkaketjut lisäpalveluineen. 

Muut toiminnot pitää sisällään VR FleetCaren myynnin konsernin ulkopuolelle, sekä liiketoiminnoille kuulumattomat kiinteistöpalvelut ja muut konsernin yhteiset toiminnot.

Vertailuluvut on oikaistu uuden raportointirakenteen mukaisesti ja esitetty alla olevissa taulukoissa. 


Oikaistu:

VR Kaukoliikenne

1-3/2022

4-6/2022

7-9/2022

10-12/2022

1-12/2022

Liikevaihto, M€

61,9

91,1

101,4

98,1

352,4

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), M€

6,2

32,3

39,9

32,8

111,1

    % liikevaihdosta

10,0

35,4

39,3

33,4

31,5

Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT), M€

-9,2

16,7

24,7

14,2

46,5

    % liikevaihdosta

-14,9

18,4

24,4

14,5

13,2

Liiketulos (EBIT), M€

-9,2

-28,7

24,7

16,8

3,6

    % liikevaihdosta

-14,9

-31,5

24,4

17,1

1,0

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, M€

815,6

759,5

743,0

736,1

736,1

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %

-4,5

8,5

13,1

7,7

6,1

Investoinnit, M€

10,4

11,9

7,4

13,1

42,8

Henkilömäärä kauden lopussa

1 491

1 558

1 556

1 575

1 575

VR Kaupunkiliikenne

1-3/2022

4-6/2022

7-9/2022

10-12/2022

1-12/2022

Liikevaihto, M€

47,8

50,9

132,6

127,2

358,5

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), M€

-0,8

0,0

12,8

5,6

17,7

    % liikevaihdosta

-1,6

0,1

9,7

4,4

4,9

Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT), M€

-6,8

-6,1

-3,7

-9,6

-26,2

    % liikevaihdosta

-14,3

-11,9

-2,8

-7,5

-7,3

Liiketulos (EBIT), M€

-6,8

-6,1

-3,7

-25,5

-42,1

    % liikevaihdosta

-14,3

-11,9

-2,8

-20,0

-11,7

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, M€

273,2

277,3

402,2

391,7

391,7

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %

-2,8

-2,5

-1,3

-8,2

-13,6

Investoinnit, M€

2,1

12,7

20,9

60,0

95,7

Henkilömäärä kauden lopussa

1 916

2 056

4 560

4 060

4 060

VR Transpoint

1-3/2022

4-6/2022

7-9/2022

10-12/2022

1-12/2022

Liikevaihto, M€

90,6

96,1

99,5

100,0

386,2

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), M€

6,4

10,5

14,8

10,3

42,0

    % liikevaihdosta

7,1

10,9

14,9

10,3

10,9

Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT), M€

-4,4

-0,7

3,2

-1,2

-3,0

    % liikevaihdosta

-4,8

-0,7

3,3

-1,2

-0,8

Liiketulos (EBIT), M€

-4,4

-0,7

3,2

-4,1

-5,9

    % liikevaihdosta

-4,8

-0,7

3,3

-4,1

-1,5

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, M€

461,9

511,3

511,6

494,0

494,0

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %

-1,5

3,0

1,9

-4,3

-0,9

Investoinnit, M€

12,7

15,6

17,1

15,3

60,7

Henkilömäärä kauden lopussa

1 939

1 930

1 908

1 923

1 923

Muut toiminnot ja eliminoinnit

1-3/2022

4-6/2022

7-9/2022

10-12/2022

1-12/2022

Liikevaihto, M€

1,9

2,5

3,3

2,3

10,0

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), M€                       

-1,2

-1,2

4,4

-3,6

-1,6

    % liikevaihdosta

-63,6

-46,6

132,5

-155,6

-16,0

Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT), M€

-4,5

-4,6

1,1

-3,4

-11,4

    % liikevaihdosta

-238,8

-181,3

32,7

-145,7

-113,6

Liiketulos (EBIT), M€

-4,5

-4,5

2,0

-7,1

-14,1

    % liikevaihdosta

-239,1

-177,4

62,2

-309,4

-140,7

Investoinnit, M€

4,9

4,4

3,9

7,3

20,6

Henkilömäärä kauden lopussa

278

303

282

264

264

Henkilöstömäärän raportointia on päivitetty niin, että henkilömääränä esitetään raportointikauden viimeisen kuukauden keskimääräinen henkilömäärä eikä koko raportointikauden keskimääräistä henkilömäärää kuten aiemmin.

VR-Yhtymä Oyj 

Lisätietoja:
VR Groupin mediadeski, puh. 029 434 7123

Tietoja julkaisijasta VR-Yhtymä Oyj

Olemme matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon vastuullinen palveluyritys, joka luo edelläkävijänä liikkumisen tulevaisuutta Suomessa ja Pohjoismaiden lähimarkkinoilla. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista ja kuljetuksista vankalla 160 vuoden kokemuksella. Samalla kun pidämme yhteiskunnan liikkeessä, kasvatamme sähköisen raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Näin lisäämme hyvinvointia ja kuljetamme kohti hiilineutraalia huomista. 

Yrityksemme on Suomen valtion omistama. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 838,3 miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskenteli 5 620 rautaista ammattilaista. Kyydissämme tehtiin 83,9 miljoonaa matkaa ja kuljetettiin 42,7 miljoonaa tonnia tavaraa. Lisäksi laajennuimme 1.7.2022 Ruotsiin, jossa tytäryhtiömme VR Sverigen liikevaihto on yli 300 miljoonaa euroa ja matkamäärä noin 110 miljoonaa vuosittain. Samalla saimme 3 200 uutta kollegaa.  

Haemme aktiivisesti kasvua ja tähtäämme kaikessa toiminnassamme huipulle. Mitä paremmin me onnistumme, sitä enemmän yhteiskunta ympärillämme hyötyy – olemme yhteisellä matkalla maailman parhaaksi. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu