VR Group on käynnistänyt matkustajavaunujen hankinnan

Tarjouskilpailu koskee uuden sukupolven kaksikerroksista matkustajavaunukalustoa, jolla korvataan siniset pikajunavaunut.

Julkiseen EU-kilpailutukseen sisältyy 46 kaksikerroksista matkustajavaunua ja lisäksi 185 optiovaunua. InterCity-juniin tulevalla uudella kalustolla korvataan 1970- ja 1980-lukujen siniset päivä- ja makuuvaunut, jotka ovat elinkaarensa päässä.

– VR Group jatkaa merkittävää kalustoinvestointien sarjaa. Haluamme tarjota matkustajille entistäkin parempaa palvelua. Jo nyt käytössämme on eurooppalaisittain nykyaikainen kalusto, toteaa VR Groupin toimitusjohtaja Mikael Aro.

VR-konsernilla on käynnissä kahden miljardin euron investointiohjelma tälle ja tulevalle vuosikymmenelle. Viime vuosina on hankittu esimerkiksi uusia sähkövetureita, ohjausvaunuja sekä kaksikerroksisia ravintolavaunuja. Lähitulevaisuudessa ostetaan myös uusia dieselvetureita.

Uusi kalusto soveltuu nopeaan junaliikenteeseen

Nyt hankittavien kaksikerroksisten matkustajavaunujen tulee soveltua Suomen olosuhteisiin ja rataverkolle sekä 200 kilometrin tuntivauhtia kulkevaan junaliikenteeseen. VR-konserni edellyttää kilpailutukseen osallistuvilta kokemusta kaksikerroksisen kaluston valmistamisesta ja kylmistä olosuhteista. 

Kilpailutukseen sisältyy makuuvaunuja, joista on sovittu liikenne- ja viestintäministeriön ja VR Groupin kaukojunaliikennettä koskevassa yksinoikeussopimuksessa, joka ulottuu vuoteen 2024. Investointi mahdollistaa Kolarin-yöjunaliikenteen jatkumisen.

VR-konsernin kalustohankinnat eivät edellytä valtion rahoitusta, vaan ne kustannetaan konsernin normaalilla tulorahoituksella ja tarvittaessa myös muilla tavoin, esimerkiksi lainavaroin tai leasing-sopimuksilla.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu