VR Group rakentaa Ouluun uuden varikon

VR-Yhtymän hallitus on tehnyt päätöksen rakentaa Ouluun uusi vetureiden ja matkustajajunien kunnossapitovarikko. Rakentaminen aloitetaan maansiirtotöillä kesäkuussa, ja käyttöön varikko saadaan ensi vuoden lopussa. Oulun varikkohanke koostuu kolmesta erillisestä rakennuksesta. Suurin yksittäinen rakennus on ratapiha-alueen eteläpäähän, Poikkimaantien pohjoispuolelle tuleva juna- ja huoltohalli, jonka maksimipituus on 334 metriä ja leveys 77 metriä. Lisäksi vanhan varikon itäpuolelle rakennetaan pesuhalli ja eteläpäähän sorvihallin jatke. Uusien rakennusten yhteispinta-ala noin 17 500 m². Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 46 miljoonaa euroa. Tiloihin siirtyy yhteensä noin 300 henkeä kaluston kunnossapidosta, vetopalveluista, operaatiopisteestä sekä junien catering- ja siivouspalveluista. Tällä hetkellä Oulussa huolletaan vetureita, ratatyökoneita ja tavaravaunuja. Matkustajaliikennekalustoa huolletaan pääasiallisesti Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Tulevaisuudessa matkustajaliikennekaluston huoltotyöt painottuvat Helsinkiin ja Ouluun. Halli neljälle Pendolinolle Uuteen junahalliin mahtuu yhtä aikaa neljä Pendolino-junaa tai kaksi 12 matkustajavaunun junaa. Lisäksi huoltohalliin mahtuu 9 veturia tai vaunua. Halleissa pystytään tekemään kaikentyyppisten vetureiden ja matkustajavaunujen huoltoja ja korjauksia. Suuri osa matkustajajunien siivouksesta, vesityksestä, jätevesitankkien tyhjennyksestä sekä catering-toiminnoista tehdään jatkossa varikon sisätiloissa. Uusissa halleissa kalustoa voidaan myös sulattaa. Veturien kunnossapito siirtyy vanhalta varikolta uusiin huoltohalleihin, joten vanhoihin tiloihin jää ratatyökoneiden ja tavaravaunujen huolto. Osa kunnossapidon kokonaisuudistusta Oulun varikon rakentaminen on osa laajempaa junakaluston kunnossapidon uudistusta. Kunnossapidon toimipisteverkosto järjestetään kokonaisuutena uudelleen, toimipisteisiin ja niiden laitteisiin investoidaan, työntekijöiden osaamista kehitetään ja johtamista parannetaan. Tavoitteena on keskittää junakaluston kunnossapitoa nykyistä suurempiin yksiköihin niin, että kalusto huolletaan lähellä pääliikennevirtoja. Uudistuksella parannetaan junakaluston käyttövarmuutta ja sitä kautta matkustaja- ja tavaraliikenteen asiakastyytyväisyyttä. Kaluston kunnossapitotarve Pohjois-Suomessa kasvaa, kun liikenne lisääntyy Pohjanmaan radan perusparannuksen valmistuttua ja niin sanottu sininen kalusto sijoitetaan Itä- ja Pohjois-Suomen liikenteeseen. Muutokset kunnossapidon toimipisteverkostossa vaikuttavat lähivuosina mm. Turun, Tampereen ja Oulun varikon henkilöstömäärään. Muutosten henkilöstövaikutukset on käyty läpi yhteistoimintaneuvotteluissa. Neuvotteluissa todettiin, että eläke- ja muut luonnolliset poistumat riittävät kattamaan uuden toimintatavan edellyttämät henkilöstövähennykset Turussa ja Tampereella eikä irtisanomisiin jouduta. Oulun tuleva työvoimatarve selviää lopullisesti liikennejärjestelmän kehittymisen myötä. Kun uusi varikko aloittaa toimintansa, tulee sinne alkuvaiheessa noin 10 uutta työpaikkaa. Havainnekuva uudesta varikosta

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu