VR Group: Rautatielogistiikan kuljetusmäärät kasvoivat, kaukoliikenteen matkustajamäärät laskivat

  • Rautatielogistiikan kuljetusmäärät jatkoivat kasvuaan
  • Matkustajaliikenteen kaukoliikenteessä matkustajamäärä väheni
  • Infran liikevaihto laski

Rautatielogistiikan kuljetetut tonnit kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä edelleen. Maantielogistiikassa kuljetusmäärät laskivat. Logistiikan liikevaihto oli vuosineljänneksellä 105,1 (108,6) miljoonaa euroa ja laski 3,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta kaudesta. Liikevoitto kasvoi viime vuodesta ja oli 7,2 (6,8) miljoonaa euroa. Logistiikan kuljetusmäärät laskivat vertailukaudesta 1,4 prosenttia. Kuljetettu tonnimäärä oli 10,2 (10,4) miljoonaa.

Vuoden alusta tarkasteltuna rautatielogistiikan kuljetusmäärät ovat kasvaneet 4,2 prosenttia. Kasvua on ollut sekä kotimaan että idän liikenteessä. Vahvan kehityksen ansiosta rautatielogistiikan markkinaosuuden kaikista kuljetuksista ennustetaan nousseen vuoden 2014 aikana.

Kaukoliikennematkustus väheni

Matkustajaliikenteen liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 2,1 prosenttia ja oli 138,7 (141,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti etenkin kaukoliikenteen heikentynyt myynti. Kiristynyt kilpailu, haastava talouden tila ja Venäjän tilanne näkyvät matkustajamäärien ja lippujen keskihinnan laskuna onnistuneista hintakampanjoista huolimatta. Ruplan heikko kurssi on vaikuttanut Suomen ja Venäjän väliseen liikenteeseen, ja kolmannen neljänneksen aikana matkustajamäärät vähenivät huomattavasti.

Juna- ja autoliikenteessä tehtiin yhteensä 25,0 (23,4) miljoonaa matkaa. Matkojen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 6,6 prosenttia: autoliikenteen matkamäärät kasvoivat voitettujen uusien linjojen ansiosta 29,4 prosenttia, mutta junaliikenteen matkamäärät laskivat 1,4 prosenttia. Matkustajaliikenteen liikevoitto oli 10,3 miljoonaa euroa ja laski vertailukaudesta (13,5).

Infran tilauskanta pysyi hyvänä

Infran liikevaihto laski vertailukaudesta 16,6 prosenttia ja oli vuosineljänneksellä 93,1 (111,7) miljoonaa euroa. Tilauskanta pysyi hyvänä. Vuosineljänneksen liikevoitto oli 12,5 (15,0) miljoonaa euroa.

Koko vuoden liikevoitto viimevuotisen tasolla

VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Myös vuosineljänneksen liiketulos, 30,7 miljoonaa euroa, heikkeni vertailukelpoisesta edellisvuoden tuloksesta (41,6). VR-konsernin tulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 24,0 (31,6) miljoonaa euroa.

Koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla ja liikevaihdon laskevan. Epävarmuutta ennusteisiin tuovat varsinkin matkustajaliikenteen kaukoliikenteen myynnin kehitys sekä Venäjän taloudellinen tilanne.

Lue koko osavuosikatsaus


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu