VR Group suunnittelee junakaluston kunnossapitoverkoston tiivistämistä

VR Group selvittää kunnossapitoverkoston tiivistämistä. Suurimpia muutoksia on suunnitteilla Hyvinkään konepajalle, jonka työt ja henkilöstö mahdollisesti siirrettäisiin osin tai kokonaan muihin kunnossapidon yksiköihin. Kaikille Hyvinkäällä asentajatehtäväryhmään kuuluville tarjottaisiin työtä toisesta kunnossapitoyksiköstä, pääosin Helsingin varikolta. Suunnitelmissa on organisaatiomuutoksia myös muissa kunnossapitoyksikössä sekä osassa hankintayksikköä.

Suunnitelmien taustalla on junaliikenteen kireä kilpailutilanne, lippujen hintoihin kohdistuva paine ja siitä johtuva tarve karsia erityisesti tilakustannuksia. Mahdollisilla muutoksilla tavoitellaan useiden miljoonien eurojen kustannussäästöjä.

Alustavan arvion mukaan suunniteltujen uudelleenjärjestelyjen aiheuttama työvoiman vähentämistarve koskisi ainoastaan toimihenkilöitä ja olisi enintään 25 henkilöä. Lisäksi suunnitelmista saattaisi aiheutua työsuhteen ehtojen merkittäviä muutoksia suurelle joukolle neuvotteluiden piirissä olevia henkilöitä. Yhteistoimintaneuvottelun piirissä on 970 henkilöä eli kaikki kunnossapitodivisioonassa työskentelevät henkilöt sekä osa konsernipalveluiden hankintayksikköä.

Suunnitelmat tarkentuvat 28. marraskuuta käynnistyvien yt-neuvottelujen aikana. Mahdolliset toimenpiteet suunnitellaan toteuttavaksi vuosien 2017–2018 aikana.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu