VR Group uudistaa junakaluston kunnossapitoa

VR Group käynnistää laajan uudistustyön junakaluston kunnossapidossa. Kunnossapidon toimipisteverkosto järjestetään uudelleen, toimipisteisiin ja niiden laitteisiin investoidaan, työntekijöiden osaamista ja johtamista kehitetään. Uudistuksella parannetaan junakaluston käyttövarmuutta ja sitä kautta matkustaja- ja tavaraliikenteen asiakastyytyväisyyttä. Tavoitteena on keskittää kunnossapitoa nykyistä suurempiin yksiköihin niin, että kalusto huolletaan lähellä pääliikennevirtoja. Hanke kestää vuoden 2015 loppuun asti, mutta pääpaino on vuosissa 2011–2013. Ouluun uusi huoltohalli Ouluun valmistuu ensi vuoden lopulla uusi matkustajajunien huoltohalli tukemaan Pohjanmaan-radan kasvavia matkustajavirtoja. Ouluun tullaan keskittämään valtaosa sinisten vaunujen ja InterCity-vaunujen huolloista. Suunnitelmien mukaan Pieksämäki ottaa nykyistä suuremman osuuden ratakoneiden ja kiskobussien huolloista. Tampereen on tarkoitus keskittyä tulevaisuudessa tavaravaunujen ja dieselvetureiden huoltoon. Turun varikolle jäisi uudistusten myötä Pendolino-kaluston huolto ja Joensuuhun Itä-Suomessa liikennöivän junakaluston pikahuollot. Helsingissä, Kouvolassa ja Hyvinkäällä työt säilyvät nykyisellään. Toiminnan tehostumista ja laadun paranemista haetaan huoltoverkoston uudistamisen lisäksi optimoimalla huolto-ohjelmia sekä kehittämällä kunnossapidon suunnittelua ja ohjausta. Lisäksi huomiota kiinnitetään asiakasyhteistyöhön, vaihto-osatuotantoon ja johtamiseen. Yksi painopisteistä on myös henkilökunnan osaamisen ja työmenetelmien kehittäminen. Kunnossapitoverkoston uudistamisen tavoitteena on säästää noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Henkilöstövaikutukset tarkentuvat hankkeen edetessä. Muutokset työnkuvissa ja sijoituspaikoissa sekä töiden loppumiset jaksottuvat usealle vuodelle. Henkilöstömuutoksissa pyritään hyödyntämään samaan aikaan tapahtuvaa runsasta eläköitymistä. Vuosina 2011-2015 on kunnossapidosta jäämässä eläkkeelle noin 300 henkilöä. Kaikkiaan kunnossapidon eri toiminnoissa työskentelee noin 1400 henkilöä. Ensimmäiset verkoston uudistamiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät helmikuun alussa Joensuun varikon osalta. Joensuussa työskentelee tällä hetkellä 36 henkilöä. Muiden yksiköiden yt-neuvottelut käynnistetään tämän ja ensi vuoden aikana sitä mukaa kun suunnitelmat tarkentuvat.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu