VR Group valmistautuu suuriin investointeihin

• VR-konsernin tulos vuonna 2012 oli lievä pettymys • Matkustajaliikenteen ja infrarakentamisen liikevaihto kasvoi • VR-konserni varautuu suuriin investointeihin • Muutosohjelmalla 2009–2012 saavutettiin yli 90 miljoonan euron liikevoittovaikutus – VR Groupin tulos jäi tavoitteesta. Siihen vaikuttivat vientiteollisuuden rakennemuutos sekä kustannusten nousu. Myyntivoitoista puhdistettu liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden ansiosta, toimitusjohtaja Mikael Aro kertoo. – Matkustajaliikenteen kehitys oli ilahduttavaa etenkin loppuvuonna. Markkinointi- ja hintakampanjat onnistuivat, ja syksyllä 2011 käyttöön otetun uuden lippu- ja hinnoittelujärjestelmämme edut näkyvät asiakkaille. Matkustajaliikenteen liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä lähes 14 % vuoden takaisesta. Myös linja-autoliikenteessä teimme hyvää tulosta, Aro toteaa. – Vuonna 2013 teemme päätöksen uusien sähköveturien hankinnasta. Se on VR:n historian suurin yksittäinen investointi. Hankimme myös uusia ohjaus- ja ravintolavaunuja ja rakennamme Ouluun uutta varikkoa. Näiden ja muiden investointien rahoittamiseksi konsernin pitää kiinnittää erityistä huomiota kannattavuuden parantamiseen ja toimintojen tehostamiseen, Mikael Aro toteaa. VR Groupin liikevaihto oli 1 437,8 miljoonaa euroa, joka oli samaa tasoa kuin edellisvuonna. Vertailukelpoisuutta vuoteen 2011 heikentää lokakuussa toteutunut kappaletavaraliiketoiminnan myynti. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,9 % vuodesta 2011. Konsernin liikevoitto oli 52,4 (20,9) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 38,8 (15,3) miljoonaa euroa. Tilikauden liikevoittoon sisältyy omaisuuden myyntivoittoja ja kertaluontoisia kulueriä, joiden yhteisvaikutus paransi tulosta 32,2 miljoonaa euroa. Matkustaminen, junaliikenteen tonnit ja rakentaminen kasvussa Matkustajaliikenteen liikevaihdon kehitys oli vahvaa varsinkin vuoden loppupuolella. Positiiviseen kehitykseen vaikuttivat erityisesti onnistuneet markkinointi- ja hintakampanjat. Matkustajaliikenteessä tehtiin 95,5 miljoonaa matkaa vuonna 2012, ja kasvua vuoteen 2011 verrattuna oli 3,5 %. Junaliikenteen matkat lisääntyivät 1,4 % (kaukoliikenteessä 2,8 % ja lähiliikenteessä 1,1 %) ja henkilökilometrit 3,9 %. Logistiikan liikevaihto laski, mikä johtuu pääosin kappaletavaraliiketoiminnan myynnistä Itellalle 1.10.2012. Vertailukelpoinen liikevaihto pysyi vuoden 2011 tasolla, mitä voidaan pitää hyvänä suorituksena vallitsevassa talouden tilassa. Rautatielogistiikan liikevaihto kasvoi 2,3 % edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen autoliikenteen liikevaihdon lasku oli -2,1 %. Logistiikassa junaliikenteen kuljetetut tonnit kasvoivat 1,3 % ja olivat 35,3 miljoonaa tonnia. VR Trackin liikevaihto kasvoi 7,8 %, kun kahtena edellisenä vuonna liikevaihto oli pienentynyt. Liikevaihdon kehitys oli positiivista kaikilla infrarakentamisen liiketoiminta-alueilla. Myös tilauskanta kasvoi merkittävästi vuoden 2012 aikana ja oli vuoden lopussa 410,5 miljoonaa euroa. VR-konsernin investoinnit olivat 106,5 (152,3) miljoonaa euroa. Eniten investoitiin junakalustoon, yhteensä 50,0 miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusasema säilyi koko tilikauden vahvana. VR-konsernissa vuonna 2009 käynnistetty ja vuoteen 2012 kestänyt muutosohjelma sai aikaan yli 90 miljoonan euron parannuksen kannattavuudessa kulurakennetta keventämällä, toimintaa tehostamalla ja liiketoiminnan laajuutta kasvattamalla. Tämä ei kuitenkaan näy suorana tulosparannuksena edellisiin vuosiin verrattuna palkkakustannusten TES-korotusten ja energian hinnannousun vuoksi. Muutosohjelman henkilöstövaikutukset olivat yhteensä 1 408 henkilötyövuotta. Henkilöstövähennykset on toteutettu pääasiallisesti eläkkeelle siirtymisten ja uudelleen-sijoittamisten avulla sekä muutospoolia hyödyntämällä. Tilinpäätös ja konsernin vuosiraportti julkaistaan VR Groupin verkkosivuilla maaliskuussa.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu