VR Groupilla odotusten mukainen alkuvuosi

  • VR Groupin ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos (EBIT) oli -1,9 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vertailukelpoinen liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa.
  • Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 316,1 (310,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,0 prosenttia.
  • Rautatielogistiikan kuljetetut tonnit nousivat kotimaassa 4,3 prosenttia ja kansainvälisessä liikenteessä 8,9 prosenttia.
  • Kaikki liiketoiminnot kasvattivat liikevaihtoaan ja liiketulostaan edellisvuoteen verrattuna.

VR Groupin liikevaihto kasvoi hieman ensimmäisen vuosineljänneksen aikana (1.1–31.3.2014). Kaikki liiketoiminnot kasvattivat liikevaihtoaan ja liiketulostaan edellisvuoteen verrattuna. Kannattavuutta paransivat kasvaneet liikevaihdot ja konsernissa tehdyt tehostamistoimet.

- Alkuvuotemme on sujunut odotusten mukaisesti. VR-konsernilla on kolme isoa haastetta samanaikaisesti: historiallisen suuret kalustoinvestoinnit ja niiden rahoittaminen, kaikissa liiketoiminnoissa koveneva ja avautuva kilpailu sekä poikkeuksellisen nopea eläköityminen. Samalla talouden näkymät ovat muuttuneet yhä epävarmemmiksi. Jatkamme liiketoimintamme tehokkuuden ja kilpailukykymme parantamista, kertoo toimitusjohtaja Mikael Aro.

Matkustajaliikenteen liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia ja oli 145,1 (142,1) miljoonaa euroa. Juna- ja autoliikenteessä tehtiin yhteensä 26,8 (25,4) miljoonaa matkaa.

Matkojen määrä kasvoi edellisvuodesta 5,6 prosenttia: autoliikenteen matkamäärät kasvoivat 18,0 ja junaliikenteen laskivat 0,3 prosenttia. Autoliikenteessä kasvua toivat voitetut kilpailutukset. Allegron matkamäärät kasvoivat ruplan kurssin heikkenemisestä huolimatta.

Logistiikan liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 111,0 (107,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi huomattavasti edellisvuoden vastaavasta ja oli 6,5 (0,6) miljoonaa euroa. Kuljetettu tonnimäärä oli 10,8 (10,3) miljoonaa.

Rautatielogistiikan kuljetetut tonnit kasvoivat kotimaassa 4,3 ja kansainvälisessä liikenteessä 8,9 prosenttia. Kuljetusmääriin vaikuttivat metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden kuljetusten kasvu sekä Venäjän liikenteen vahva kasvu.

VR Trackin liikevaihto kasvoi 9,8 prosenttia ja oli 47,9 (43,6) miljoonaa euroa. Vuosineljänneksen liikevoitto oli - 10,3 (-11,7) miljoonaa euroa. Tappio johtuu toiminnan kausiluontoisuudesta: rakentaminen käynnistyy kunnolla vasta toisen vuosineljänneksen aikana. VR Trackin tilauskanta pysyi kohtuullisen hyvänä.

Vuosineljänneksen kokonaisinvestoinnit olivat 33,1 (28,4) miljoonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat ravintolavaunut ja logistiikan kalusto. Viime vuoden suurimpiin investointeihin kuulunut Oulun varikko otettiin käyttöön alkuvuodesta.

VR Group jatkaa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa

- Varaudumme siihen, että meillä on edelleen tarve tehostaa toimintaamme, ja samaan aikaan rekrytoimme merkittävän määrän uusia osaajia. Tehostamistarpeet, eläköitymiset ja rekrytointitarpeet eivät kohtaa, minkä vuoksi tarvitsemme keskitetyn yhtenäisen toimintatavan koko konsernissa, perustelee henkilöstöjohtaja Timo Koskinen.

Tästä syystä konsernissa on päätetty ottaa tilapäisesti käyttöön laajennettu muutosturva, jolla varmistetaan henkilöstön yhdenvertainen kohtelu eri yksiköissä ja ammattiryhmissä. Kokonaisuus pitää sisällään laajennetun sopeutusturvan, uudelleen työllistymiseen tähtäävää koulutusta ja kattavan työterveyshuollon tuen.

VR Group haluaa toimia työnantajana vastuullisesti ja pitkäjänteisesti vaikeinakin aikoina. Konserni on jo aiemmin ilmoittanut, että sen tavoitteena on rekrytoida noin tuhat uutta työntekijää seuraavan kolmen vuoden aikana. Samaan aikaan konsernista jää eläkkeelle noin 1 700 työntekijää.

Lue osavuosikatsaus Q1/2014

Lue vuosiraportti 2013

 


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu