VR Groupin alkuvuosi haasteellinen – kilpailukykyä lisää tehostamistoimia jatkamalla

VR:n kaukoliikenteessä matkamäärät vähenivät edelleen vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja lippujen keskihinta laski. Lähiliikenteen liikevaihto ja tulos kehittyivät tavoitteiden mukaisesti. VR Transpointin kuljetusmäärät laskivat johtuen etenkin yleisestä negatiivisesta talouskehityksestä.

Matkustajaliikenteen liikevaihto laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 5,6 prosenttia ja oli 135,4 (145,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti etenkin kotimaan kaukoliikenteen haastava tilanne. Lisääntynyt joukkoliikenteen kilpailu asettaa suuria paineita junaliikenteen hintatasolle ja matkustajamääriltään suurimmille reiteille. Myös talouden vaikea tilanne vaikuttaa selvästi kysyntään, joka näkyy matkustajamäärissä. Suomen ja Venäjän välisen liikenteen laskussa näkyvät ruplan heikko kurssi ja Ukrainan kriisi.

Juna- ja autoliikenteessä tehtiin yhteensä 27,0 (26.6) miljoonaa matkaa. Matkojen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 1,4 prosenttia: autoliikenteen matkamäärät kasvoivat 3,0 prosenttia ja junaliikenteen yhteensä 0,5 prosenttia. Kaukoliikenteen matkamäärät junaliikenteessä laskivat 5,5 prosenttia, mutta lähiliikenne kasvoi.

Rautatielogistiikan kuljetusmäärät laskivat

Sekä rautatielogistiikan kuljetetut tonnit että maantielogistiikan kuljetusmäärät laskivat edellisvuodesta. VR Transpointin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 96,5 (111,9) miljoonaa euroa ja laski 13,1 prosenttia viime vuoden vastaavasta kaudesta. Liikevoitto laski selvästi ja oli 3,5 miljoonaa euroa (6,5).

Logistiikkapalveluiden kehitykseen ja liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti muun muassa eräiden raaka-aineiden maailmanmarkkinahinta. Lisäksi vuoden 2015 alusta voimaan tullut rataveron poistuminen pienentää VR Transpointin liikevaihtoa. Tehostamistoimenpiteitä jatkettiin heikosta volyymikehityksestä johtuen.

VR Trackin liikevaihto kasvoi

VR Trackin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 9,1 prosenttia ja oli vuosineljänneksellä 52,2 (47,9) miljoonaa euroa. Kasvu on tullut lähinnä Ruotsin liiketoiminnan kasvusta ja Suomen kunnossapitoliiketoiminnasta. Tilauskanta pysyi hyvänä. Vuosineljänneksen liiketappio pieneni vertailukaudesta ja oli 4,6 miljoonaa euroa (10,3).

Konsernin tulos laskussa

VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 287,3 (316,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 6,4 prosenttia. Raportoitu liikevaihto laski viime vuodesta 9,1 prosenttia. Merkittävimmän eron raportoidun ja vertailukelpoiseen liikevaihtoon tekee 1.1.2015 konsernista irtautunut Finrail Oy.

Vuosineljänneksen liiketulos oli -7,6 miljoonaa euroa ja se heikkeni vertailukelpoisesta edellisvuodesta (5,5 miljoonaa euroa). VR-konsernin tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -7,0 (-1,3) miljoonaa euroa.

Koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon odotetaan laskevan ja sen seurauksena myös tuloksen heikkenevän huomattavasti viime vuodesta. Epävarmuutta ennusteisiin tuo etenkin logistiikan kuljetusvolyymien ja matkustajaliikenteen kaukoliikenteen myynnin kehitys.

VR-konserni käynnistää yhteistoimintaneuvottelut junakaluston kunnossapidossa 4. toukokuuta taloudellisista, tuotannollisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Tavoitteena on tehostaa kunnossapitoa merkittävästi niin, että VR Group voi tuottaa palvelun itse myös tulevaisuudessa.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat kunnossapidon kaikkia toimihenkilötehtävissä toimivia ja työehtosopimuksen ulkopuolella olevia henkilöitä. Yhteensä neuvottelujen piirissä on noin 300 henkilöä. Mahdollinen vähennystarve on alustavan arvion mukaan enintään 100 henkilöä. Tavoitteena on useiden miljoonien eurojen säästö vuositasolla.

Lue koko osavuosikatsaus.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu