VR Groupin energiatehokkuushankkeella merkittäviä säästöjä

VR Group on allekirjoittanut sopimuksen taloudellista ajotapaa ohjeistavan järjestelmän toteuttamisesta tanskalaisen Cubris ApS:n ja suomalaisen Ramboll Finland Oy:n kanssa.

Järjestelmä huomioi muun muassa junan aikataulun, painon, radan ylä- ja alamäet sekä muun liikenteen ja laskee näiden tietojen perusteella kuljettajalle uusia tavoiteaikoja seuraavalle asemalle tai suosittelee kuljettajalle tavoitenopeutta, jolla juna saapuu vastaantulevan junan sivuutuspaikalle juuri oikeaan aikaan.

Sen avulla voidaan huomioida paremmin rataosuudelle kuluva matka-aika sekä olosuhteiden mukainen ajotapa, jotta ajo tapahtuu mahdollisimman energiatehokkaasti.

− Taloudellisen ajotavan ohjausjärjestelmä parantaa liikenteen taloudellisuutta, täsmällisyyttä ja luotettavuutta. Haluamme olla edelläkävijä energiatehokkaassa ajotavassa, VR Groupin liikennejohtaja Petri Auno kertoo.

Junaliikenne kuluttaa kolme neljäsosaa koko VR Groupin energiankulutuksesta. Loppuosa energian kulutuksesta menee konepajojen, varikoiden, autoliikenteen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Energiatehokkuushankkeella saavutetaan merkittäviä säästöjä junaliikenteen energiankulutuksesta. VR Group käyttää vuosittain junien liikennöintiin sähköä 630 GWh ja kevyttä polttoöljyä 26 miljoonaa litraa eli yhtä paljon kuin 40 000 omakotitaloa*. Uudella järjestelmällä tavoite on säästää noin 2 500 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutuksen verran.

Taloudellisen ajotavan järjestelmä GreenSpeed mahdollistaa junien ajamisen tehokkaasti niin, että ajoajan energiakulutusta ja kaluston kulumista pystytään minimoimaan. Erilaisia taloudellisen ajotavan ohjausjärjestelmiä on käytössä useilla rautatieyhtiöillä ja kokemukset niistä ovat hyviä.

Järjestelmää testataan koeajoissa vuoden 2016 aikana ja sen vaikutukset käytössä nähdään vuoden 2017 aikana.

*) Sähkölämmitteisen omakotitalon energiakulutus on noin 22 000 kWh vuodessa.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu