VR Groupin heinä-syyskuun 2021 liiketoimintakatsaus – matkustajaliikenteessä positiivinen kvartaalitulos ensimmäistä kertaa epidemian aikana

VR Groupin liikevaihto kehittyi myönteisesti vuoden kolmannella neljänneksellä. VR Matkustajaliikenne ylsi positiiviseen tulokseen vapaa-ajan matkustamisen ansiosta, ja VR Transpointin kuljetusmäärät pysyivät hyvällä tasolla. 

Heinä-syyskuu 2021 (Q3) lyhyesti:

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 10,7 % ja oli 219,6 (198,5) miljoonaa euroa.

  • Liikevoitto oli 12,6 (13,0) miljoonaa euroa eli 5,7 % (6,5 %) liikevaihdosta.

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 12,2 (12,2) miljoonaa euroa eli 5,6 % (6,1 %) liikevaihdosta.

  • Liiketoiminnan rahavirta oli 23,4 (29,3) miljoonaa euroa.

  • Matkamäärät kasvoivat heinä-syyskuussa 16,7 % kaukoliikenteen junissa, joissa tehtiin 2,6 (2,3) miljoonaa matkaa.

  • VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit kasvoivat 6,3 % ja olivat 9,3 (8,7) miljoonaa tonnia.

Avainluvut

7-9/2021

7-9/2020

1-9/2021

1-9/2020

1-12/2020

Liikevaihto, M€

219,6

198,5

609,3

592,0

791,9

Liikevoitto, M€

12,6

13,0

-10,4

-1,5

-24,6

% liikevaihdosta

5,7 %

6,5 %

-1,7 %

-0,3 %

-3,1 %

Vertailukelpoinen liikevoitto, M€*

12,2

12,2

-12,8

-2,3

-26,1

% liikevaihdosta

5,6 %

6,2 %

-2,1 %

-0,4 %

-3,3 %

Tilikauden voitto, M€

7,9

5,6

-6,5

-14,5

-33,1

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan rahavirta, M€

23,4

29,3

79,4

59,0

99,5

Investoinnit, M€

-39,7

-17,3

-119,3

-107,7

-161,2

 

 

 

 

 

 

Sijoitettu pääoma kauden

lopussa, M€

1 560,0

1 687,4

1 560,0

1 687,4

1 644,7

Sijoitetun pääoman tuotto

(ROCE), %

1,0 % 

0,9 %

0,0 %

0,2 %

-1,1 %

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto, %

 1,0 %

0,9 %

-0,1 % 

0,1 %

-1,2 %

 

 

 

 

 

 

Korollinen nettovelka kauden lopussa, M€

220,0

77,7

220,0

77,7

87,6

Nettovelkaantumisaste, %

17,3 %

5,6 %

17,3 %

5,6 %

6,9 %

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö keskimäärin

5 625

5 527

5 642

5 818

5 818

* VR Group esittää vertailukelpoisen liikevoiton vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Vertailukelpoisen liikevoiton tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta.

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty VR Groupin 2020 vuosikertomuksessa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

         

Vertailuluvut suluissa viittavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

 

Toimitusjohtaja Lauri Sipponen:

”Koronaepidemian aiheuttaman pitkän alavireisen jakson jälkeen on ilo todeta, että konsernimme liikevaihto kasvoi jälleen ja kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli positiivinen. VR Matkustajaliikenteen katsauskauden tulos oli positiivinen ensimmäistä kertaa korona-aikana vapaa-ajan matkustamisen ansiosta, ja VR Transpointin kuljetusten kysyntä jatkui hyvänä. Onnistuminen ei olisi ollut mahdollista ilman osaavaa henkilökuntaamme, joka on huolehtinut asiakkaiden palvelusta ja innovoinut uutta myös kriisiajan keskellä. 

Junamatkustamisessa tapahtui myönteinen käänne kesällä. VR Matkustajaliikenteen myynti on kehittynyt hyvin samalla, kun yhteiskunta on pikkuhiljaa avautunut ja rajoitukset lieventyneet rokotusten edetessä. Lisäksi olemme tukeneet matkustamista hintakampanjoilla ja uudet palvelut, kuten aamupalojen toimittaminen yöjunien hytteihin, on otettu myönteisesti vastaan. Vaikka emme vielä ole kaukoliikenteen matkamäärissä yltäneet vuoden 2019 tasolle, kasvua on nähtävissä viime vuoteen verrattuna. 

Matkustaminen painottuu tällä hetkellä vahvasti vapaa-aikaan. Ruskasesongin matkustaminen oli vilkasta, ja erityisesti yöjunat ovat saavuttaneet suosiota. Arjen työmatkustaminen ei ole elpynyt yhtä hyvin. VR liikennöi laajalla vuorotarjonnalla; kaukojunavuoroja lisättiin töihin ja kouluun paluuseen. Lisäksi yöjunaliikenteeseen on tuotu kokonaan uusia vuoroja. Katsauskaudella käynnistyi myös uuden yöjunakaluston julkinen hankinta, johon sisältyy yhdeksän makuuvaunua ja kahdeksan autovaunua. 

Panostamme ilmastoystävälliseen sähköiseen liikenteeseen paitsi juna-, myös kaupunkiliikenteessä. Tampereen raitioliikenteen aloitusta juhlittiin elokuun alussa ja samalla VR:stä tuli raitiotieoperaattori. Lisäksi Pohjolan Liikenne aloitti sähköbussien ajamisen Sipoossa ja lisää sähköbusseja saadaan lähivuosina niin Kotkaan kuin Tampereelle. 

VR Transpointin kuljetusvolyymien kasvu jatkui ja liikevaihto ylitti edellisvuoden. Kasvua tuki metsä- ja metalliteollisuuden hyvä suhdanne, joka lisäsi volyymeja rautatie- ja maantielogistiikassa.  Myös kansainvälinen rautatieliikenne piristyi heinä-syyskuun aikana. Kuitenkin kannattavuutta ovat heikentäneet sähkön ja polttoaineiden ennätyskorkeat hinnat. Kierrätyslogistiikkaan erikoistuneen Transitar Oy:n kauppa astui voimaan heinäkuun alussa, minkä seurauksena VR Transpoint vahvistaa asemaansa kiertotalouslogistiikassa. 

VR FleetCaren toiminta Pieksämäellä laajeni uuden komponenttipajan käyttöönoton myötä. Tuotanto alkoi syyskuussa, ja komponenttipajalla kunnostetaan muun muassa VR Groupin vetureiden telit. Komponenttien elinkaaripalvelut on hiljattain keskitetty omaan liiketoimintayksikköön. VR FleetCare ottaa askelia kasvun saralla ja on laajentamassa kunnossapito-osaamistaan raiteilla liikkuvasta kalustosta uudelle toimialalle ja alkaa huoltaa sähköbusseja Tampereella.” 

Kuluvan vuoden näkymät

Koronatilanne määrittelee edelleen loppuvuoden näkymiä VR Matkustajaliikenteessä. Vapaa-ajan matkustamisen osalta kehitys näyttää myönteiseltä, mutta työmatkustamisen palautumiseen liittyy edelleen epävarmuutta, valtakunnallisen etätyösuosituksen päättymisestä huolimatta. VR Transpointin osalta kuljetusten kysynnän ennakoidaan pysyvän nykyisellä hyvällä tasolla. Sähkön ja polttoaineen hintojen nousu kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti kannattavuuteen. 

Konsernitasolla VR Group odottaa koko vuoden liikevaihdon kasvavan ja tuloksen parantuvan viime vuoteen nähden. Pidemmällä tähtäimellä ilmastoystävällisen raideliikenteen suosiota ja VR Groupin liiketoimintaa tukevat kaupungistumisen ja ympäristötietoisuuden megatrendit. Suhtautuminen raide- ja joukkoliikenteeseen on yhteiskunnan tasolla myönteistä. Sekä matkustaja- että tavaraliikenteen asiakkaat pyrkivät enenevissä määrin lisäämään raideliikenteen käyttöä. VR Group kasvattaa rautateiden liikennemuoto-osuutta myös aktiivisesti omilla toimillaan ja vastaamalla asiakkaiden odotuksiin.  

Lue VR Groupin heinä-syyskuun 2021 liiketoimintakatsaus kokonaisuudessaan


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu