VR Groupin kannattavuus hyvällä tasolla

 

  • Tammi−maaliskuun liikevaihto oli 290,9 (293,6) miljoonaa euroa, ja liikevaihto laski 0,9 prosenttia.
  • Vastaavan ajanjakson liikevoitto oli 17,8 (15,3) miljoonaa euroa eli 6,1 (5,2) prosenttia liikevaihdosta.
  • Matkustajaliikenteessä tehtiin yhteensä 32,3 (33,3) miljoonaa matkaa. Junaliikenteessä matkamäärät kasvoivat 2,5 prosenttia 22,2 (21,7) miljoonaan matkaan. Autoliikenteessä matkamäärät vastaavasti laskivat 13,2 prosenttia 10,1 (11,7) miljoonaan matkaan.
  • VR Transpointin kuljetusmäärät olivat edellisvuoden tasolla 10,9 (10,9) miljoonaa tonnia.
  • VR Trackin Kunnossapidossa tehtiin Liikenneviraston kanssa sopimus optiovuosien käyttämisestä ratakunnossapitoalueella nro 7 ja kunnossapitoalueen nro 2 allianssissa sovittiin toiseen vaiheeseen siirtymisestä.

– Vuosi on käynnistynyt sekä tuloksen että liikevaihdon osalta edellisvuoden tasoisesti. Loppuvuoden aikana on kirittävä, jotta kovan kasvuvuoden jälkeen pysytään kasvu-uralla. On ilahduttavaa, että junaliikenne kasvatti edelleen suosiotaan matkamäärillä mitattuna. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä, joilla asiakastyytyväisyyttä ja samaan aikaan operatiivista tehokkuutta parannetaan, toimitusjohtaja Rolf Jansson sanoo.

Junamatkustuksen asiakastyytyväisyys ja matkamäärät kasvoivat

Matkustajaliikenteen liikevaihto laski tammi−maaliskuussa 0,2 prosenttia 137,6 (137,9) miljoonaan euroon. Junaliikenteen matkamäärä kasvoi 2,5 prosenttia ja oli 22,2 (21,7) miljoonaa matkaa. Suhteellisesti eniten kasvoi kotimaan kaukoliikenne, kasvua matkamäärissä 6,4 prosenttia edellisvuodesta. Autoliikenteen matkamäärä laski 13,2 prosenttia 10,1 (11,7) miljoonaan matkaan, kun vertailuvuoden matkamääriä kasvattivat Espoon metron korvausliikenne. Yhteensä matkamäärä oli ensimmäisellä kvartaalilla 32,3 (33,3) miljoonaa matkaa.

Kotimaan kaukoliikenteen täsmällisyys on jäänyt selvästi tavoitteista ja oli alkuvuonna vain 73,6 prosenttia 5 minuutin enimmäismyöhästymisellä mitattuna. Täsmällisyyttä ovat jo pidempään rasittaneet ratainfran ja -laitteiston heikentynyt kunto ja myös sen parantamiseksi tehtävät ratatyöt. Lähiliikenteen täsmällisyys oli erinomaisella tasolla ja HSL-lähijunien täsmällisyys ylitti sopimustavoitteet. Kokonaisuutena lähiliikenteen täsmällisyys oli 95,4 prosenttia 3 minuutin enimmäismyöhästymisellä mitattuna.

Matkustajien tyytyväisyys on säilynyt alkuvuonna tehdyn asiakaskyselyn perusteella hyvällä tasolla. Kiitosta keräävät erityisesti junahenkilökunnan palvelu sekä työskentelyhytit. Eniten parannusta on tapahtunut tyytyväisyydessä ravintolavaunuihin ja niiden tarjontaan. Ravintolavaunukonseptin uudistus on kirittänyt junaravintoloiden myynnin 13,3 prosentin kasvuun. Asiakastyytyväisyyden ohella myös brändimielikuva vahvistui matkustajien keskuudessa.


VR Transpointin kuljetusten kysyntä jatkuu vahvana

VR Transpointin liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia ja oli 101,0 (98,4) miljoonaa euroa tammi−maaliskuussa. Kuljetusmäärät olivat viime vuoden tasolla eli 10,9 (10,9) miljoonaa tonnia. Talouden hyvä vire on jatkunut, ja sekä kotimaan että kansainvälisen junaliikenteen kysyntä on ollut vahvaa. Erityisesti kotimaan raakapuun kuljetustarve on korkealla tasolla ja hyvän kysynnän ennakoidaan jatkuvan läpi vuoden. Metsäteollisuuden tuotteissa volyymeja nostavat uudet investoinnit, kuten esimerkiksi Äänekosken biotehtaan tuotekuljetukset. Transitoliikenne on jatkunut vilkkaana kemian tuoteryhmissä. Idän tuontiliikenteessä on ollut voimakasta vaihtelua asiakasvolyymeissa. Vaihtelun syynä ovat ajoittaiset raaka-aineiden saantivaikeudet.

Kansainvälisen maantielogistiikan kokonaisvolyymi ylitti edeltävän vuoden tammi−maaliskuun tason. Kotimaan maantielogistiikan kuljetusten kysyntä oli vakaata ja varastoliiketoiminta nousi kvartaalin lopussa hyvälle tasolle.

 

VR Track menestyi hyvin alkuvuoden kilpailutuksissa

VR Trackin liikevaihto laski 9,5 prosenttia ja oli 50,2 (55,4) miljoonaa euroa tammi−maaliskuussa. Liikevaihdon laskun pääsyynä oli rakentamisen projektien vähäisempi määrä.

Kauden tärkeimpiä tapahtumia olivat Misi-Kemijärvivälin päällysrakenne- ja Raaseporin matkakeskus -urakan voitot rakentamisessa. Kunnossapidossa tehtiin sopimus Liikenneviraston kanssa ratakunnossapitoalue 7:n optiovuosien käyttämisestä ja kunnossapitoalueen 2 allianssissa sovittiin toiseen vaiheeseen siirtymisestä. Tampereen raitiotieallianssissa tehtiin yhdessä YIT:n ja Tampereen kaupungin kanssa sopimus kehitysvaiheesta 2.

 

Keskeiset tunnusluvut

  1−3/2018 1−3/2017 Muutos-% 1−12/2017
VR Groupin liikevaihto (milj. euroa) 290,9 293,6 -0,9 1 251,5
VR Groupin liikevoitto (milj. euroa) 17,8 15,3 16,1 110,3
Matkustajaliikenteen matkat (milj.) 32,3 33,3 -3,0 126,9
Junaliikenteen henkilökilometrit (milj.) 1 117 1 013 10,3 4 271
VR Transpointin tonnit (milj.) 10,9 10,9 -0,3 43,7

 


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu