VR Groupin liiketoiminnan tulos parani huomattavasti

  • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 6,3 %
  • Konsernin liikevoitto oli 70,6 (52,4) miljoonaa euroa
  • Matkustajaliikenteen markkinointi- ja hintakampanjat kasvattivat liikevaihtoa
  • VR Transpointin liikevoitto ja markkinaosuus kasvoivat
  • VR Trackin tulos nousi voitolle

– VR-konsernin tulos vuonna 2013 oli hyvä. Kaikki liiketoimintayksiköt toimivat kannattavasti. Parantunut tulos osoittaa, että konsernissa tehdyt isot uudistukset ja tehostamistoimet tuottavat tulosta, toimitusjohtaja Mikael Aro kertoo.

Vuosi 2013 oli VR Groupille suurten investointien vuosi. Investointien kattaminen vaatii liiketoiminnalta riittävää tulosta ja koko konsernilta parempaa tehokkuutta.

Konsernissa aloitettiin vuoden aikana mittavat toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi. Työtä tehostamalla ja lähivuosien suuria eläköitymisiä hyödyntämällä henkilöstökuluja pienennetään 40 miljoonaa euroa vuodessa eli noin 8 prosenttia vuoteen 2016 mennessä. Lähivuosina konsernista eläköityy 1700 henkeä, joiden tilalle rekrytoidaan noin tuhat uutta työntekijää. VR Groupissa työskenteli vuoden aikana keskimäärin 10 234 henkilöä.

Taloudellisesti hyvä vuosi

VR-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kehittyi positiivisesti edellisvuodesta ja liiketoiminnan tulos parani huomattavasti. Matkustajaliikenne, logistiikka ja infra paransivat kaikki liikevoittojaan.

Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 1 421,2 miljoonaa euroa (1 437,8 milj. € vuonna 2012). Vertailukelpoisuutta vuoteen 2012 heikentää lokakuussa toteutunut kappaletavaraliiketoiminnan myynti. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia vuodesta 2012.

Konsernin liikevoitto oli 70,6 (52,4) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 65,3 (38,8) miljoonaa euroa. Tilikauden liikevoittoon sisältyy omaisuuden myyntivoittoja, joiden vaikutus liikevoittoon oli 19,0 miljoonaa euroa (36,0 milj. €). Kertaluontoisista eristä puhdistettu operatiivinen liikevoitto parani vuodesta 2012 lähinnä tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

Vuoden 2013 hyvä tulos johtaa VR-konsernin palkitsemissääntöjen mukaisten tulospalkkioiden maksamiseen sekä henkilöstörahastoon että johdolle ja asiantuntijoille. Tulospalkkioita varten tilinpäätöksessä on tehty yhteensä 10,8 miljoonan euron varaus. Palkitsemisjärjestelmän piirissä on yhteensä 780 asiantuntijaa, esimiestä ja johtajaa. Henkilöstörahastoon kuuluu 9 940 jäsentä.

Tarjouskampanjat kasvattivat matkustajaliikenteen tulosta

Matkustajaliikenteen liikevaihto kehittyi myönteisesti. Kehitykseen vaikuttivat onnistuneet markkinointi- ja tarjouskampanjat, jotka nostivat markkinaosuutta etenkin pitkillä reiteillä.

Koko vuoden liikevaihto oli 568,0 miljoonaa euroa (548,2). Liikevaihto kasvoi vuoden aikana 3,6 prosenttia, johon sisältyy junaliikenteen liikevaihdon kasvua 3,3 prosenttia ja linja-autoliikenteen kasvua 8,6 prosenttia. Matkustajaliikenteen liikevoitto oli 33,2 miljoonaa euroa (24,8).

Matkustajaliikenteessä tehtiin 98,4 miljoonaa matkaa vuonna 2013, mikä oli 3,0 prosenttia edellisvuotta enemmän. Junaliikenteen matkat pysyivät edellisvuoden tasolla: kaukoliikenteessä tehtiin 13,6 ja lähiliikenteessä 55,8 miljoonaa matkaa. Autoliikenteessä matkoja tehtiin 29,1 miljoonaa matkaa, mikä oli 11,1 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Rautatielogistiikan markkinaosuus kasvoi

Logistiikan liikevaihto oli 441,9 (544,2) miljoonaa euroa ja se laski 18,8 prosenttia vuodesta 2012. Lasku johtuu vuoden aikana Itellalle myydyn kappaletavaraliiketoiminnan vaikutuksesta. Vertailukelpoinen liikevaihto pysyi vuoden 2012 tasolla.

Logistiikan liikevoitto oli 13,0 (29,3) miljoonaa euroa. Edellisvuoden liikevoittoon sisältyy kappaletavaralogistiikan myyntivoitto.

Kokonaiskuljetusten määrä laski 1,2 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 42,1 miljoonaa tonnia. Rautatielogistiikan kokonais­volyymi oli 36,4 miljoonaa tonnia ja se nousi 3,3 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2012 rautatielogistiikan markkinaosuus nousi 26,5 prosenttiin, ja kokonaisvolyymin kasvu tarkoittaa markkinaosuuden kasvaneen edelleen vuonna 2013.

Kotimaan liikenteen määrä säilyi lähes ennallaan, idän liikenne kasvoi noin 20 prosenttia. Kasvu sekä kotimaassa että idän liikenteessä tuli kasvaneiden kuljetusvolyymien ja uusien asiakkuuksien kautta.

Rautatielogistiikan liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia, mutta autoliikenteen liikevaihto laski 48,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna johtuen vuonna 2012 myydystä kappaletavaralogistiikasta. Autoliikenteen vertailukelpoinen liikevaihto laski 4,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

VR Track nousi voitolle

Infran liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti vahvan tilauskannan siivittämänä. Liikevaihto oli 340,3 (273,9) miljoonaa euroa ja kasvoi siten 24,2 prosenttia vuodesta 2012. Liikevaihdon kehitys oli erityisen positiivista rakentamisen liiketoiminnassa. Ruotsin-toimintojen tilauskanta kasvoi merkittävästi, ja yhtiö voitti useita uusia radanrakentamis- ja kunnossapitourakoita.

Infran liikevoitto oli 8,3 (-5,7) miljoonaa euroa.

Suunnitteluliiketoiminnan tilauskanta oli kuluneena vuonna erinomainen. Rakentamisessa käynnistettiin alkukesästä useita uusia työmaita, kuten Kehäradan päällysrakennetyöt Havukosken liitosalueella, Pohjanmaan radan päällysrakennetyöt Ylivieska–Kilpua-välillä sekä Vihannin liikennepaikan muutostyöt.

Huhtikuussa VR Track aloitti uuden, viisi vuotta kestävän sopimuskauden Uudenmaan alueen radan ja turvalaitteiden kunnossapidosta. Yhtiö toteutti vuoden aikana eri puolella rataverkkoa yhteensä 15 sillan siirtoa.

Investoinnit

Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2013 olivat 185,2 (106,5) miljoonaa euroa. Eniten investoitiin junakalustoon, yhteensä 84,0 (50,0) miljoonaa euroa. Suurin kiinteistöinvestointi oli Oulun uusi varikko 31,4 miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusasema säilyi koko tilikauden vahvana.

Tilinpäätös ja konsernin vuosiraportti julkaistaan VR Groupin verkkosivuilla maaliskuun aikana.

Keskeiset tunnusluvut 2013

Hallituksen toimintakertomus 2013


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu