VR Groupin liikevoitto parani

  • VR Groupin tammi−kesäkuun liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa ja se parani edellisvuodesta 2,2 miljoonaa euroa.
  • Matkustajaliikenteessä kasvaneet matkamäärät ovat nostaneet junien täyttöasteet kasvuun etenkin pääyhteysväleillä.
  • VR Transpointissa kuljetusmäärät nousivat 7,5 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 20,4 miljoonaa tonnia.
  • VR Trackin tilauskanta Suomessa rakentamisessa ja suunnittelussa kasvoi hyvin voitettujen urakoiden myötä.

– Olemme tyytyväisiä erityisesti matkustajamäärien ja kuljetetun rahdin määrän kasvuun. Matkustajaliikenteen hinnoittelu-uudistus toimii ja houkuttelee lisää matkustajia juniin. Junat kulkevat nykyisin aiempaa täydempinä, toimitusjohtaja Mikael Aro sanoo.

Matkustajaliikenteen helmikuussa tekemä hintauudistus on lisännyt junaliikenteen suosiota. Junien täyttöaste on parantunut. Kehäradan kasvaneen suosion vuoksi lentokentälle matkustavia siirtyi linja-autoista lähijuniin – ja sitä kautta usein myös juniin kaukoliikenneverkkoon. VR Transpoint on löytänyt uutta liiketoimintaa asiakkaiden kanssa ja kuljetusmäärät nousivat merkittävästi. VR Track on ollut edelläkävijä allianssihankkeissa ja voittanut useita urakoita Suomessa ja Ruotsissa.

Konsernin liikevoitto parani

VR-konsernin tammi−kesäkuun liikevaihto oli 562,7 (593,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski viime vuodesta 5,1 prosenttia. Katsauskauden liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa ja se parani edellisvuodesta 2,2 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli
-2,6 (-0,9) miljoonaa euroa.

VR:n matkustajaliikenteessä matkamäärät kasvussa

Matkustajaliikenteen liikevaihto oli 243,0 (267,5) miljoonaa euroa ja se laski tammi−kesäkuussa 9,1 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikutti etenkin kotimaan kaukoliikenteen laskenut hintataso. Matkustajaliikenteen kaukoliikenne toteutti helmikuussa hinnoittelu-uudistuksen, jonka ansiosta matkustajamäärät kääntyivät nousuun. Perushintatasoa laskettiin 25 prosenttia.

Kasvaneet matkamäärät ovat johtaneet junien täyttöasteiden kasvuun etenkin pääyhteysväleillä. Keskimääräinen täyttöaste oli 37,6 (33,6) prosenttia. Esimerkiksi maaliskuussa lanseeratun Turku Expressin täyttöaste oli yli 80 prosenttia. Myös ravintolapalvelujen kysyntä on lisääntynyt, ja ravintolapalvelut ovat olleet tarjolla kaikissa kaukoliikenteen junissa kesästä lähtien. Kesäkuussa nopeutettiin yhteyksiä muun muassa Helsingistä Tampereelle, Seinäjoelle, Ouluun ja Vaasaan suuntautuvilla reiteillä.

Juna- ja autoliikenteessä tehtiin yhteensä 56,4 (57,1) miljoonaa matkaa. Matkojen määrä laski tammi−kesäkuussa 1,2 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Autoliikenteen matkamäärät vähenivät 13,1 prosenttia ja junaliikenteen matkamäärät kasvoivat yhteensä 4,4 prosenttia. Matkamäärät kaukoliikenteessä kasvoivat 0,7 prosenttia ja lähiliikenteessä 5,0 prosenttia. Matkustajaliikenteen katsauskauden liiketappio oli 1,2 miljoonaa euroa ja pieneni vertailukaudesta (-2,1).

VR Transpointin kuljetusmäärät paranivat selvästi

VR Transpointin liikevaihto oli tammi−kesäkuussa 190,4 (193,0) miljoonaa euroa ja laski 1,3 prosenttia vertailukaudesta. Liikevoitto parani ja oli 14,2 (9,2) miljoonaa euroa. Kuljetusmäärät nousivat merkittävästi (7,5 prosenttia) vertailukaudesta ja olivat 20,4 (19,0) miljoonaa tonnia.

Kasvua on haettu erityisesti kehittämällä aktiivisesti entistä tehokkaampia liiketoimintakonsepteja uusien ja nykyisten asiakkaiden kanssa. Uusien kuljetusvirtojen luomisessa on onnistuttu, mikä osittain näkyy jo tammi−kesäkuun kehityksessä, mutta sen arvioidaan tukevan erityisesti lähitulevaisuuden volyymikehitystä. Tehostustoimia on jatkettu määrätietoisesti ja myönteinen kehitys näkyi toiminnallisten mittarien tuloksissa. Tuloskehitys on ollut hyvä haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

VR Trackin tilauskanta kasvoi hyvin

Suomessa VR Trackin tilauskanta rakentamisessa ja suunnittelussa kasvoi voitettujen urakoiden myötä. Merkittävimpiä olivat perusparannus- ja päällysrakenneurakka Oulu–Kontiomäki välille ja Suonenjoen ratapihan aliurakka. Ruotsissa voitettiin suunnittelu¬toimeksianto Gävlen sataman raiteiden sähköistyksestä sekä pohja- ja päällysrakenteiden akselipainon korotuksesta. Kunnossapidossa voitettiin ensimmäinen allianssihanke kunnossapitoalueelta 2.

Jyväskylä–Äänekoski-allianssihankkeen toteutusvaihe allekirjoitettiin huhtikuussa, ja rakennuskausi alkoi toukokuun alussa. Vuonna 2012 alkanut Kokkola–Riippa-kaksoisraide¬urakka valmistui aikataulussa kesäkuun lopussa. Urakka on iso osa Liikenne¬viraston toteuttamaa mittavaa Oulu–Seinäjoki-perusparannushankketta.

Ruotsissa viimeisen neljän vuoden aikana toiminnan volyymit ovat kasvaneet liike-vaihdolla mitattuna nelinkertaisiksi. Ruotsissa panostetaan voimakkaasti rataverkkoon, mikä tarjoaa hyvät strategian mukaiset kasvumahdollisuudet VR Trackille. Nopean kasvun seurauksena yhtiöllä on vielä kannattavuushaasteita ja alkuvuosi olikin tappiollinen.

VR Trackin liikevaihto laski vertailukaudesta 0,8 prosenttia ja oli 124,5 (125,6) miljoonaa euroa. Tilauskanta pysyi edelleen hyvänä. Tammi−kesäkuun liiketulos oli -7,7 (2,5) miljoonaa euroa.

Loppuvuoden näkymät

VR-konserni siirtyi vuoden 2016 alussa raportoimaan pitkäaikaiset rahoitusleasingvastuut taseessa velkoina. Vastaavasti leasingsopimuksin rahoitetut matkustajaliikenteen vaunut vietiin taseen käyttöomaisuuteen ja niiden poistoaika pidennettiin 30 vuoteen vastaamaan vaunujen todellista käyttöikää.

Liikenne- ja viestintäministeriö leikkasi ostoliikennettä sekä lisäsi velvoiteliikennettä vuoden 2016 alusta. Nämä muutokset heikensivät VR-konsernin alkuvuoden tulosta noin 6 miljoonaa euroa vuoteen 2015 verrattuna. Muutosten arvioidaan heikentävän koko vuoden tulosta noin 16 miljoonaa euroa.

Koko vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan laskevan hieman edellisvuodesta. Epävarmuutta tulokseen tuo VR Trackin liiketoimintaan liittyvä tappiollinen kunnossapitoprojekti, jonka muuttamisesta käydään neuvotteluja.

VR Groupin puolivuosikatsaus


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu