VR Groupin näkemykset valtion väyläverkon investointiohjelmaluonnokseen vuosille 2022-2029

Liikenne 12 -suunnitelman rinnalle on laadittu infrainvestointiohjelmaluonnos, joka konkretisoi suunnitelman tavoitteita. VR toteaa lausunnossaan, että matkustajaliikenteen kasvun ensisijainen edellytys on ratakapasiteetin lisääminen henkilöliikenteen tärkeillä ydinreiteillä, mikä mahdollistaa matka-aikojen nopeuttamisen ja sujuvoittamisen sekä vuorotarjonnan kehittämisen ja aikataulujen yhteensovittamisen.

Toimivat matkaketjut edellyttävät kunnossa olevaa rataverkkoa, sujuvia, esteettömiä liikenteen solmukohtia ja asemanseutujen kehittämistä mm. liityntäliikenteen tarpeisiin. Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä parannetaan rataverkkoa modernisoimalla – akselipainoja korottamalla, rataverkon sähköistämistä jatkamalla, ratapihoja kehittämällä ja välityskykyä sekä kaksoisraideosuuksia lisäämällä.

Lue lausunto täällä 

Lausunnon liitteen puolestaan löydät täältä 


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu