VR Groupin osavuositulos kohtuullinen

VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 374,1 miljoonaa euroa (377,7) ja vuoden alusta 1 057,1 miljoonaa euroa (1 043,0). Liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä matkustajaliikenteessä ja logistiikassa. Vuosineljänneksen liikevoitto laski viime vuodesta, se oli nyt 25,5 miljoonaa euroa (34,1) ja vuoden alusta 22,0 miljoonaa euroa (24,9). Liikevaihdon nousu kumulatiivisesti oli 1,4 prosenttia. VR-konsernin tulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 18,4 (23,4) miljoonaa euroa ja vuoden alusta 15,0 (17,6) miljoonaa euroa. – Tulos on kohtuullinen, toimitusjohtaja Mikael Aro arvioi. – Matkustajaliikenteessä Allegro-junien lähtöjä lisättiin toukokuussa, minkä ansioista Venäjän-liikenteen matkustajamäärät pysyivät korkealla. Logistiikan liikevaihdon kasvu taittui ja kysyntä aleni selvästi vuosineljänneksen lopulla. Infrarakentamisen liikevaihto oli merkittävästi viime vuotta pienempi rakentamisen työkannan vähyyden vuoksi. Työkannan vähyys näkyy tarkastelukauden tuloksessa. – Meneillään oleva muutosohjelma VR-konsernissa etenee aikataulussaan suunnitelmien mukaan. Muutoksella on positiivista vaikutusta kustannusrakenteeseen, Aro toteaa. Lisäksi täsmällisyyden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä on edelleen jatkettu. Venäjän-liikenne kasvaa edelleen Matkustajaliikenteen liikevaihdossa oli kuluneella vuosineljänneksellä kasvua edellisvuoteen verrattuna 4,3 prosenttia, ja kumulatiivisesti kasvua oli 3,5 prosenttia. Juna- ja linja-autoliikenteen matkamäärissä oli kasvua vuosineljänneksellä 2,1 prosenttia. Kumulatiivisesti kokonaismatkamäärät kasvoivat 1,4 prosenttia. Junaliikenteessä kaukoliikenteen matkamäärät kasvoivat 3,1 prosenttia. Kasvuun vaikuttaa osaltaan kansainvälisen liikenteen lisääntyminen. Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä matkojen määrä kasvoi 32,6 prosenttia. Allegro-junien lähtöjen määrä kaksinkertaistettiin toukokuun lopussa, mikä piti tarkastelukaudella Venäjän-liikenteen matkustajamäärät korkealla. Tarkastelukaudella otettiin matkustajaliikenteessä käyttöön uusi myyntijärjestelmä, joka mahdollistaa halvempien ennakkolippujen ostamisen. Järjestelmän käyttöönottovaiheessa havaittujen virheiden korjaaminen jatkuu. Logistiikan liikevaihdon nousu taittui Logistiikan liikevaihdossa oli kuluneella vuosineljänneksellä kasvua edellisvuoteen verrattuna 0,2 prosenttia, ja kumulatiivisesti kasvua oli 4,7 prosenttia. Vuosineljänneksellä kuljetusmäärien kasvu taittui johtuen kysynnän laskusta. Kysyntä on ollut alhaisella tasolla erityisesti Venäjän-liikenteessä. Junaliikenteen kuljetusmäärät jäivät viime vuoden tasosta, kun taas autoliikenteen kuljetusmäärissä oli kasvua. Logistiikan kuljetetut tonnit vähenivät vuosineljänneksellä 1,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden alusta kuljetetuissa tonneissa oli lisäystä 0,2 prosenttia. Infrarakentamisessa näkyy kysynnän lasku Infrarakentamisen liikevaihto laski vuosineljänneksellä 14,6 prosenttia ja vuoden alusta 12,3 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttaa eniten rakentamisen volyymin merkittävä pieneneminen. Valtio on suunnannut radanrakentamiseen aiempaa vähemmän määrärahoja, mikä vaikuttaa infrarakentamisen volyymeihin. Suunnittelu- ja sähkörakentamisessa sen sijaan on työkanta ollut hyvällä tasolla. Merkittäviä kalustoinvestointeja Katsauskauden jälkeen VR teki päätöksen 80 uuden sähköveturin hankintamenettelyn käynnistämisestä. Investointi rahoitetaan kokonaan VR:n tulorahoituksella ja ulkopuolelta hankittavalla rahoituksella. Ensimmäiset veturit tulevat koekäyttöön vuosina 2014–2015.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu