VR Groupin tammi-kesäkuun 2020 liiketoimintakatsaus – koronakriisi aiheutti ennennäkemättömän pudotuksen junaliikenteen matkamääriin

Tammi-kesäkuu 2020 lyhyesti:

• VR Groupin liikevaihto laski katsauskaudella 18,7 prosenttia 397,1 (488,5) miljoonaan euroon koronaepidemian ja junamatkustamisen merkittävän vähentymisen seurauksena. 

• Konsernin liiketulos oli tammi-kesäkuussa –19,5 (235,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos, joka ei sisällä VR Trackin myynnin liikevoittovaikutusta vuonna 2019, oli –19,5 (54,7) miljoonaa euroa. 

• Koronakriisi romahdutti kaukojunaliikenteen matkamäärät pitkään jatkuneen positiivisen kehityksen jälkeen. Kaukojunissa tehtiin 4,2 (7,1) miljoonaa matkaa, eli matkustus väheni katsauskaudella 41,1 prosenttia. Epidemia vaikutti merkittävästi myös kaukoliikenteen vuorotarjontaan ja liikennemääriin.

• VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit laskivat tammi-kesäkuussa 1,7 prosenttia edellisvuodesta ja olivat 18,2 (18,5) miljoonaa tonnia. Laskun taustalla oli alkuvuoden työmarkkinahäiriöt. Koronaepidemian vaikutukset logistiikkaan jäivät maltillisiksi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

• Historiallinen tarjouskilpailu Helsingin seudun lähijunaliikenteestä ratkesi toukokuussa. VR jatkaa kilpailun voittajana HSL-liikenteen operointia ja VR FleetCare lähijunakaluston kunnossapitoa.

• Matkustajajunaliikenteen täsmällisyys sekä VR Transpointin asiakastyytyväisyys kehittyivät myönteisesti katsauskaudella. Myös työ- ja rautatieturvallisuudessa saavutettiin tavoitteet erinomaisen kehityksen jatkuttua konsernissa vuoden ensimmäisellä puoliskolla.


Toimitusjohtaja Rolf Jansson:

”Viimeiset kuukaudet ovat olleet poikkeuksellista aikaa koko yhteiskunnassa, niin myös joukkoliikenteessä. Koronakriisi käänsi kaukojunaliikenteen suosion pitkään jatkuneen kasvun dramaattisesti keväällä. Vuosi alkoi lupaavasti matkamäärien kasvaessa, mutta epidemian vaikutukset tulivat selvästi näkyviin maaliskuun aikana. Kriisin seurauksena junien matkamäärät laskivat keväällä hetkellisesti jopa noin 90 prosenttia sekä VR:n kauko- että lähijunaliikenteessä.

Suomen hallitus ja viranomaiset toteuttivat tartuntojen ehkäisemiseksi lukuisia toimenpiteitä, joiden seurauksena esimerkiksi siirryttiin etätöihin ja -opiskeluun sekä matkustusta rajoitettiin. Merkittävästi laskeneet matkamäärät johtivat siihen, että jouduimme käynnistämään laajat konserninlaajuiset sopeuttamistoimenpiteet ja ilmoittamaan junaliikenteen supistuksista. Vähensimme kaukoliikennettä asteittain noin puoleen normaalista. Yöjunien kulku keskeytyi sekä junien ja asemien ravintolapalvelut sulkeutuivat väliaikaisesti. Venäjän-liikenne on ollut koronatilanteen vuoksi keskeytettynä maaliskuusta saakka. Lähiliikenne sen sijaan on kulkenut poikkeusajan lähes normaalilla kapasiteetilla.

Olemme halunneet toimia kriisin keskellä vastuullisesti ja pitää osaltamme Suomen liikkeessä turvaamalla välttämättömät työ- ja asiointimatkustamisen mahdollisuudet sekä teollisuuden kuljetusten sujumisen. Kiinteistöissämme toimivia ravintola- ja kahvilayrittäjiä olemme tukeneet vuokranmaksujen vapautuksilla.

On selvää, että korona-ajalla on ollut hyvin merkittävät taloudelliset vaikutukset yhtiöllemme. Jouduimme käymään yhteistoimintaneuvottelut koko konsernin henkilöstöä koskevista lomautuksista, jotka toteutuvat tämän vuoden aikana. Konsernin johtoryhmä luopui kuukauden palkastaan ja myös hallitus vastaavasti kuukauden palkkioistaan osana kriisistä selviytymistä.

Toukokuussa saimme kriisin keskelle hyvin merkittäviä positiivisia uutisia. Historiallinen HSL-lähijunaliikenteen tarjouskilpailu ratkesi eduksemme, ja jatkamme operointia kymmenen vuotta kesäkuusta 2021 eteenpäin. Sopimuksessa on myös kolmen vuoden optio. Lisäksi VR FleetCare vastaa jatkossakin HSL-alueen lähijunakaluston kunnossapidosta.

Suomen hallitus esitti koronaepidemian aiheuttaman taloudellisen tilanteen vuoksi lisätalousarviossaan rahoitusta väylähankkeisiin. Raideliikenteelle elvytystoimenpiteenä osoitettu rahoitus on positiivinen signaali liikennejärjestelmän kehittämisestä kestävään suuntaan.

VR Transpointille epidemian vaikutukset ovat toistaiseksi näkyneet maltillisesti ja suuremmalla viiveellä. Sen sijaan alkuvuonna kuljetusvolyymeihin vaikuttivat erityisesti laajat työmarkkinahäiriöt. Tällä hetkellä suhdanneodotuksiin ja kysyntätilanteeseen liittyy paljon epävarmuutta. Koronakriisi on koetellut eri toimialoja eri tavoin ja eri tahdilla, ja vaikutuksia on ollut havaittavissa etenkin kotimaan metalli- ja paperikuljetuksille. Idänliikenne on kokonaisuutena kehittynyt suotuisasti. VR Transpointin toiminnan turvallisuudessa ja toimitusvarmuudessa tapahtui katsauskaudella merkittävää edistystä, mikä heijastui ilahduttavasti asiakastyytyväisyyteen.

Junaliikenteen matkamäärät alkoivat kesää kohden pikkuhiljaa elpyä samaan aikaan, kun virustilanne muuttui vakaammaksi ja rajoitustoimet yhteiskunnassa lieventyivät. Matkamäärät ovat kuitenkin edelleen selvästi vähäisemmät kuin vuosi sitten. Palautimme kesäkuun puolivälissä kaukoliikenteen tarjonnan noin 85 prosenttiin normaalista tasosta.

Huomio on kiinnittynyt siihen, miten turvallinen paluu joukkoliikenteeseen mahdollistetaan. Olemme toteuttaneet laajan toimenpideohjelman turvallisen junamatkustamisen edistämiseksi. Olemme esimerkiksi lisänneet ja tehostaneet siivousta merkittävästi sekä liikennöineet kysyntään nähden runsaalla vuoromäärällä ja kalustolla väljyyden varmistamiseksi. Tärkeää on ollut myös jatkuva viestintä asiakkaiden kanssa turvallisesta matkustamisesta.”


Merkittävät katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Asiakkaiden siirryttyä käyttämään entistä enemmän itsepalvelukanavia VR on päättänyt sulkea Jyväskylän, Lahden, Oulun, Tikkurilan ja Turun palvelupisteet. Asemien palvelupisteiden kautta myytyjen lippujen osuus on laskenut vuosi vuodelta ja oli viime vuonna enää kuusi prosenttia. VR:n omat palvelupisteet palvelevat jatkossa Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Tampereella.


Näkymät tilikaudelle 2020:

Talous- ja volyymikehityksen ennustaminen on tällä hetkellä poikkeuksellisen haastavaa koronavirusepidemian takia. Epidemian mahdollinen toinen aalto ja sitä seuraavat uudet rajoitustoimet vaikuttavat toteutuessaan merkittävästi VR Groupin liiketoimintaan.

VR Group kuitenkin odottaa junaliikenteen matkamäärien kasvavan loppuvuoden aikana alkuvuoteen verrattuna. Matkamäärät olivat heinäkuussa jo selvästi maalis-kesäkuun tilannetta paremmalla tasolla, mihin vaikutti suomalaisten lisääntynyt lomamatkailu kotimaassa. Elokuussa junien vuorotarjonta kasvaa jo noin 90 prosenttiin normaalista. Kuitenkin viime vuoden matkamääristä jäädään selvästi koko vuotta 2020 tarkasteltaessa.

Logistiikan osalta on näköpiirissä, että koronaepidemian negatiiviset vaikutukset ovat merkittävämpiä toisella vuosipuoliskolla johtuen muun muassa autoteollisuuden kysynnän laskusta sekä rakentamiseen liittyvistä epävarmuuksista. Metsä- ja metalliteollisuuden näkymät ovat loppuvuodelle alkuvuotta haastavammat ja epävarmuus erittäin suurta. Reaalitalouden heikentymisen ohella huoltoseisokit vaikuttavat VR Transpointin liiketoiminnan kehitykseen.

Koko VR Groupin vertailukelpoisen liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan heikentyvän merkittävästi suhteessa edellisvuoteen vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi.

Raideliikennettä tukevat trendit, kuten vastuullisuuden ja ilmastotietoisuuden korostuminen sekä kaupungistuminen, vaikuttavat edelleen taustalla seuraavien vuosien näkymiä parantaen. Tulevina vuosina kasvuvaraa on nähtävillä sekä orgaanisesti, palveluja kehittämällä ja laajentamalla, että tutkimalla uusia maantieteellisiä kasvualueita.


Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset osavuositiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta. 

VR Group, keskeiset tunnusluvut

1-6/2020

1-6/2019

Muutos-%

 

 

 

 

Liikevaihto (milj. euroa)

397,1

488,5

–18,7

Liiketulos (milj. euroa)

–19,5

235,0

–108,3

Vertailukelpoinen liiketulos (milj. euroa)

-19,5

54,7

-135,6

Vertailukelpoinen liiketulos-%

-4,9 %

11,2 %

 

Matkustajaliikenteen matkat (milj.)

43,9

65,9

–33,4

* Kaukoliikenne

4,2

7,1

–41,1

* Lähiliikenne (VR ja HSL)

25,3

37,9

–33,2

* Pohjolan Liikenne

14,4

20,9

–31,3

Junaliikenteen henkilökilometrit (milj.)

1 457

2 367

–38,5

VR Transpointin tonnit (milj.)

20,8

21,1

–1,4

* Rautatiekuljetukset

18,2

18,5

–1,7

* Maantiekuljetukset

2,6

2,6

0,8

Taseen loppusumma (milj. euroa)

1 851,2

2 029,7

–8,8

Oma pääoma yhteensä (milj. euroa)

1 267,9

1 332,4

-4,8

Korolliset nettovelat (milj. euroa)

64,1

148,2

–56,8

Omavaraisuusaste, %

68,9

66,2

4,1

Nettovelkaantumisaste, %

5,1

11,1

 –54,1

Henkilöstö, keskimäärin

5 794

6 020

–3,8

 
Liitteet:
VR Groupin tammi-kesäkuun 2020 liiketoimintakatsaus 


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu