VR Groupin tammi-maaliskuun 2020 liiketoimintakatsaus – kaukoliikenteen matkamäärien kasvu taittui koronakriisin takia

Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset osavuositiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.

Tammi-maaliskuu 2020 lyhyesti:

  • Konsernin liikevaihto laski katsauskauden aikana 4,5 prosenttia 230,9 (241,9) miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto, joka ei sisällä VR Trackin myynnin eikä kiinteistömyyntien liikevoittovaikutusta, laski 26,2 prosenttia ja oli 10,1 (13,7) miljoonaa euroa. Konsernin raportoitu liikevoitto oli 10,2 (191,1) miljoonaa euroa.
  • Kaukojunaliikenteen matkustusmäärät kääntyivät pitkään jatkuneen positiivisen kehityksen jälkeen laskuun koronatilanteen seurauksena. Laskua oli 5,6 prosenttia, ja kaukoliikenteen junissa tehtiin 3,3 (3,5) miljoonaa matkaa.
  • VR Transpointin rautatiekuljetusten kokonaisvolyymi laski katsauskaudella 2,8 prosenttia 8,8 (9,1) miljoonaan tonniin erityisesti alkuvuoden laajojen työmarkkinahäiriöiden takia.
  • Rautateiden matkustaja- ja tavaraliikenteen täsmällisyydessä tapahtui myönteistä kehitystä.
  • VR Group osallistui HSL-lähiliikenteen tarjouskilpailuun niin liikenteen operoinnin kuin junakaluston kunnossapidon osalta.

Toimitusjohtaja Rolf Jansson:

”Vielä alkuvuonna kaukoliikenteen matkamäärien kasvu oli lupaavaa. Koronapandemian vaikutukset alkoivat näkyä rautateillä erityisesti maaliskuun puolivälin jälkeen, kun hallitus linjasi poikkeusolojen toimenpiteistä Suomessa. Merkittävästi laskeneet matkustajamäärät johtivat siihen, että jouduimme ilmoittamaan VR:n oman kauko- ja lähijunaliikenteen supistamisesta sekä koko konsernin henkilöstöä koskevista lomautussuunnitelmista.

Koronatilanteen vuoksi Venäjän-liikenne keskeytyi ja yöjunaliikenne jäi tauolle. Muutimme väliaikaisesti junalippujen peruutusehtoja asiakkaiden hyväksi. Maaliskuussa ilmoitimme myös kaukojunaliikenteen ja asemien ravintolapalveluiden sulkemisesta toistaiseksi.

Kriisin seurauksena junien matkamäärät ovat laskeneet noin 90 % sekä VR:n kauko- että lähijunaliikenteessä, millä on hyvin merkittävät taloudelliset vaikutukset yhtiöllemme. Kriisin syvyys ja kesto ovat vaikeasti ennustettavia, mikä tekee supistamistoimenpiteiden mitoittamisen vaikeaksi. Kuitenkin olemme halunneet vastuullisena toimijana turvata kriittisillä aloilla työskentelevien tärkeimmät junayhteydet maassamme.

VR Transpointin alkuvuotta leimasivat laajat ja pitkäkestoiset työmarkkinahäiriöt, jotka heikensivät kuljetusvolyymeja huomattavasti, vaikuttivat tulokseen negatiivisesti ja toivat kysyntätilanteeseen epäselvyyttä. Koronakriisin eskaloituminen katkaisi talouskehityksen jo orastaneen nousun. Kuitenkin VR Transpoint on osaltaan turvannut teollisuuden kuljetukset, eivätkä koronakriisin vaikutukset vielä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana näkyneet merkittävästi divisioonan tunnusluvuissa.

Niin rautateiden matkustaja- kuin tavaraliikenteessä oli alkuvuonna selkeää myönteistä kehitystä täsmällisyydessä, joka oli kvartaalin aikana lähiliikenteessä 96,2 %, kaukoliikenteessä 88,8 % ja tavaraliikenteessä 89,1 %. Myös turvallisuudessa oli erinomainen kehitys vuoden 2020 ensimmäisen kvartaalin tapaturmataajuuden ollessa 9,5 (15,8) ja rautatieturvallisuus-poikkeamataajuuden ollessa 19,9 (46,6).

VR Group jätti helmikuussa tarjouksen Helsingin seudun lähijunaliikenteen operoinnista ja kunnossapidosta. Toukokuussa ratkeavan kilpailutuksen lopputuloksella on merkittävä vaikutus koko konsernille.”

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat:

VR Group on ilmoittanut tukevansa kiinteistöissään toimivia ravintola- ja kahvilayrittäjiä kahden kuukauden vuokramaksujen vapautuksilla koronaviruspandemian aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa. Myös muiden vuokralaisten kanssa käydään neuvotteluja helpotuksista.

VR Group kävi yhteistoimintaneuvottelut konsernin henkilöstöä koskevista, enintään 90 päivää kestävistä lomautuksista, jotka toteutuvat vuoden 2020 aikana. Huhtikuun alussa konsernin johtoryhmä päätti vastaavasti luopua kuukauden palkastaan ja hallitus palkkioistaan osana kriisistä selviytymistä.

Maaliskuussa VR Group kertoi kauko- ja lähijunaliikennettään koskevista, noin 15 % supistuksista 14. huhtikuusta alkaen. Matkustajamäärien merkittävän vähentymisen vuoksi huhtikuussa ilmoitettiin kaukojunaliikennettä koskevista lisäsupistuksista ajanjaksolle 4.–24. toukokuuta. Tänä aikana liikennettä on noin 40 prosenttia vähemmän kuin normaalioloissa, mutta välttämättömät työ- ja asiointimatkustamisen mahdollisuudet edelleen turvataan.

Näkymät tilikaudelle 2020:

VR Groupin liiketoiminnan volyymien ja taloudellisen tuloksen arvioidaan laskevan kuluvan vuoden aikana merkittävästi. Voimakkaasti heikentyneiden näkymien syynä ovat koronakriisin merkittävät vaikutukset erityisesti matkustajaliikenteen matkamääriin. Vaikka vaikutusten odotetaan jäävän väliaikaisiksi, matkamäärien normalisoitumisen aikatauluun liittyy paljon epävarmuutta.

Koronaepidemian vaikutukset VR Transpointin toimintaan tulevat matkustajaliikennettä suuremmalla viiveellä, mutta jo lähikuukausina esimerkiksi rakennus- ja autoteollisuuden hidastuminen vaikuttaa metallituotesektorin kuljetusmääriin. Myös paperi- ja sahatavaramarkkinaan koronaepidemialla arvioidaan olevan heikentävä vaikutus. Rautatie- ja maantiekuljetusten volyymeihin voivat vaikuttaa myös mahdolliset muutokset laivojen kulussa ja globaalissa konttikierrossa, raaka-aineiden hinnanlasku sekä ruplan arvonmuutokset. Koronaepidemian välilliset vaikutukset tulevat olemaan merkittäviä myös VR FleetCarelle asiakkaiden laskeneiden kuljetussuoritteiden ja investointitilausten kautta.

VR Group, keskeiset tunnusluvut

1-3/2020

1-3/2019

Muutos-%

       

Liikevaihto (milj. euroa)

230,9

241,9

-4,5

Liikevoitto (milj. euroa)

10,2

191,1

-94,7

Vertailukelpoinen liikevoitto (milj. euroa)

10,1

13,7

-26,2

Vertailukelpoinen liikevoitto-%

4,4 %

5,7 %

 

Matkustajaliikenteen matkat (milj.)

29,4

33,9

-13,5

* Kaukoliikenne

3,3

3,5

-5,6

* Lähiliikenne

15,5

19,1

-18,9

* Pohjolan Liikenne

10,6

11,4

-6,6

Junaliikenteen henkilökilometrit (milj.)

1 098

1 164

-5,6

VR Transpointin tonnit (milj.)

10,0

10,3

-2,9

* Rautatiekuljetukset

8,8

9,1

-2,8

* Maantiekuljetukset

1,2

1,2

-3,6

Taseen loppusumma (milj. euroa)

1 883,4

2 020,9

-6,8

Oma pääoma yhteensä (milj. euroa)

1 279,3

1 302,0

-1,7

Korolliset nettovelat (milj. euroa)

131,0

84,4

55,2

Omavaraisuusaste, %

64,9

67,8

 

Nettovelkaantumisaste, %

10,1

6,9

 

Henkilöstö, keskimäärin

6 061

5 958

1,7

Tutustu koko tiedotteeseen liitteineen


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu