VR Groupin tulos laskussa: VR:n kaukoliikenteen myynnin kehitys tuo epävarmuutta tulosennusteisiin

Kotimaan kaukoliikenteessä yhä kiristyneen hintakilpailun myötä sekä matkamäärät että keskihinta laskivat toisella vuosineljänneksellä. VR Trackin kannattavuus parani kaikissa kotimaan liiketoiminnoissa. VR Groupin tuloksen odotetaan heikkenevän huomattavasti viime vuodesta.

Matkustajaliikenteen liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 5,5 prosenttia ja oli 132,1 (139,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti etenkin kotimaan kaukoliikenteen voimakkaasti lisääntynyt hintakilpailu. Kilpailutilanteeseen vastattiin hintakampanjoilla, joiden vaikutuksesta lippujen keskihinta laski. Onnistuneet kampanjat käänsivät matkamäärät kesäkuussa kasvuun. Lähiliikenteen liikevaihto ja tulos kehittyivät tavoitteiden mukaisesti.

Juna- ja autoliikenteessä tehtiin yhteensä 28,8 (28,5) miljoonaa matkaa. Matkojen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 1,0 prosenttia. Junaliikenteen matkamäärät laskivat kaukoliikenteessä 6,9 prosenttia, mutta kasvoivat lähiliikenteessä 1,8 prosenttia. Matkustajaliikenteen liiketappio oli 1,9 miljoonaa euroa ja laski vertailukaudesta (+4,9).

VR Trackin kannattavuus parani, VR Transpointin kuljetusmäärät laskivat

VR Trackin liikevaihto laski vertailukaudesta 6,1 prosenttia ja oli vuosineljänneksellä 73,4 (78,1) miljoonaa euroa. Vuosineljänneksen liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 7,2 (2,3) miljoonaa euroa.

Liikevaihto on laskenut rakentamisen liiketoiminnassa, mutta kasvua on tullut Ruotsissa ja kunnossapidon liiketoiminnassa. Kannattavuus parani kaikissa kotimaan liiketoiminnoissa.

VR Transpointin alkuvuoden kehitys jatkui samankaltaisena myös toisen vuosineljänneksen aikana. Kuljetusmäärät laskivat huomattavasti (13,1 prosenttia) vertailukaudesta.

VR Transpointin liikevaihto oli vuosineljänneksellä 96,5 (113,4) miljoonaa euroa ja laski 14,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta kaudesta. Liikevoitto laski selvästi ja oli 5,7 (9,8) miljoonaa euroa. Logistiikkapalveluiden kysyntä on vahvasti riippuvainen kotimaan teollisuustuotannosta sekä yleisestä, etenkin Suomen ja Venäjän talouskehityksestä.

Konsernin tulos heikkenee

VR Groupin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 305,9 (343,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 8,5 prosenttia. Raportoitu liikevaihto laski viime vuodesta 10,8 prosenttia. Merkittävimmän eron raportoituun ja vertailukelpoiseen liikevaihtoon tekee 1.1.2015 konsernista irtautunut Finrail Oy. VR Groupin tulos toisella vuosineljänneksellä oli 6,1 (14,3) miljoonaa euroa.

Koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon odotetaan laskevan ja sen seurauksena myös tuloksen heikkenevän huomattavasti viime vuodesta. Epävarmuutta ennusteisiin tuo etenkin matkustajaliikenteen kaukoliikenteen myynnin sekä logistiikan kuljetusvolyymien kehitys.

Lue osavuosikatsaus.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu