VR Groupin veturihankinta etenee

VR-konserni on käynnistänyt 80 sähköveturin julkisen EU-hankinnan. Hankintaan sisältyy lisäksi optio 97 sähköveturista. Vetureiden hankinta on historian suurin yksittäinen kalustoinvestointi VR-konsernissa ja osa laajempaa investointihanketta, jonka aikana on jo tilattu uusia matkustajavaunuja. VR-konserni aikoo hankkia lähivuosina myös uusia dieselvetureita sekä ratapihakoneita. Kalustohankinnat eivät edellytä valtion rahoitusta, vaan ne rahoitetaan konsernin normaalilla tulorahoituksella ja tarvittaessa lainavaroin.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu