VR Groupin yhtiökokouksen päätökset

VR-Yhtymä Oy:n 16. maaliskuuta Helsingissä pidetty yhtiökokous on vahvistanut yhtiön vuoden 2019 tilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että vuodelta 2019 jaetaan osinkoa ja pääomanpalautusta yhteensä 350 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan Suomen valtiolle. Osingon ja pääomanpalautuksen maksupäivästä päätetään myöhemmin. 

Samalla päätettiin yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston kokoonpanot. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Kjell Forsén. Jäseniksi valittiin Heikki Allonen, Pekka Hurtola, Roberto Lencioni, Sari Pohjonen ja uudeksi jäseneksi Nermin Hairedin.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Sheikki Laakso. Hallintoneuvoston jäseninä jatkavat Seppo Eskelinen, Raimo Piirainen, Katja Taimela, Anna-Kaisa Ikonen, Matias Marttinen, Jouni Kotiaho, Sanna Antikainen, Arto Pirttilahti, Hanna Holopainen, Mai Kivelä ja Anders Adlercreutz.

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot pysyivät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 54 750 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 800 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 22 800 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 800 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi jokaiselle hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenelle annetaan VR:n vapaalippu.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu