VR Groupin yhtiökokous vahvisti osingon ja henkilömuutokset

VR-Yhtymä Oy:n 15. toukokuuta pidetty yhtiökokous on vahvistanut yhtiön vuoden 2013 tilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että vuodelta 2013 jaetaan osinkoa valtio-omistajalle 30 miljoonaa euroa. Hallitus poikkeuksellisesti muutti tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä tekemäänsä voitonjakoehdotusta, jonka mukaan osinkoa ei jaeta. Suomen hallituksen kehysriihessä maaliskuussa 2014 tekemien linjausten myötä osakkeenomistajan kanta kuitenkin muuttui. 

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Hannu Syrjänen

Samalla päätettiin yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston kokoonpanot. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Hannu Syrjänen. Jäseninä jatkavat Riku Aalto, Christer Granskog, Antti Mäkelä, Liisa Rohweder, Jarmo Kilpelä ja Tuija Soanjärvi. Hallituksesta jää pois Maaret Heiskari. Uutena jäsenenä aloittaa Maija Strandberg.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 54 750 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 800 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 22 800 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Kari Rajamäki

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Kari Rajamäki (sd). Hallintoneuvoston jäseninä jatkavat Christina Gestrin (rkp), Inkeri Kerola (kesk), Merja Kuusisto (sd), Asmo Maanselkä (kd), Oras Tynkkynen (vihr), Timo Korhonen (kesk), Aino-Kaisa Pekonen (vas), Raija Vahasalo (kok), Pertti Hemmilä (kok) ja Raimo Vistbacka (ps). Hallintoneuvostosta jää pois James Hirvisaari (muutos2011). Uutena jäsenenä aloittaa Riikka Slunga-Poutsalo (ps).

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 800 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille 500 euroa kokoukselta.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu