VR haluaa vauhdittaa Oulu-Seinäjoki-rataosuuden perusparannusta

VR-konsernin hallitus on päättänyt rahoittaa Oulun ja Seinäjoen välisen rataosuuden perusparannusta vuonna 2010. Lisärahoituksen tarkoituksena on estää ratatöiden pysähtyminen kesän jälkeen. Valtion vuoden 2010 budjetissa kohteeseen on varattu 40 miljoonaa euroa, mikä ei riitä rahoittamaan töiden jatkumista kesän päätyttyä. VR-konsernin toimitusjohtajan Mikael Aron mukaan VR-konsernin tavoitteena on turvata hankkeen jatkuvuus sekä töiden valmistuminen määräajassa. – Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa lykätä Oulu−Seinäjoki-radan perusparannusta. Hankkeen valmistuminen aikataulussaan on elintärkeää koko maan kuljetusjärjestelmän ja kilpailukyvyn kannalta, Mikael Aro sanoo. Oulun ja Seinäjoen välinen rataosuus on yksi Suomen tiheimmin liikennöidyistä yksiraiteisista rataosuuksista, ja se palvelee sekä henkilö- että tavaraliikennettä. – Kyseessä on tärkein käynnissä oleva ratahanke. Hankkeen pitkittyessä sen yhteiskunnalliset höydyt jäävät saamatta. Hitaasta etenemisestä kärsivät eniten matkustajat, jotka ovat jo usean vuoden ajan joutuneet siirtymään linja-autoihin kesken matkan. Lisäksi hankkeen toteuttaminen pätkissä nostaa kustannuksia turhaan, Mikael Aro täydentää. Oulu−Seinäjoki-rataosuuden lisäksi VR rahoittaa tänä vuonna Tampereen ja Oriveden välisen radan perusparannusta sekä Kotolahden sataman ratapihan kunnostusta. VR-konserni tukee rataverkon perusparannusta yhteensä 40 miljoonalla eurolla vuonna 2010. Valtion omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Jyri Häkämiehen mukaan VR:n päätös on haasteellisessa tilanteessa ainoa mahdollinen. – Korostan, että tämä on kertaluonteinen rahoituspäätös, eikä tästä saa tulla pysyvää käytäntöä. Rataverkon kunto heijastuu myös VR:n palveluihin. Matkustajille tämä näkyy esimerkiksi routavaurioina ja myöhästelyinä. Siitä syystä VR-konserni on päättänyt toimia näin, ja tätä päätöstä haluan tukea. Häkämies muistuttaa, että yllä mainituilla hankkeilla on myös tärkeä työllisyysvaikutus. Hän sanoo olevansa erityisen tyytyväinen VR:n yhteistyöhön henkilöstöjärjestöjen kanssa varsin haasteellisissa olosuhteissa. – Nyt VR varmistaa osaltaan työntekijöidensä työllisyyttä rahoittamalla itse liikenneministeriön budjettiin kuuluvia radanparannushankkeita. Samalla VR ylläpitää Suomen kilpailukykyä sijoittamalla metsäteollisuudelle tärkeän vientisataman ratatöihin. Kun VR rahoittaa itse ratainvestointeja, jotka kuuluisivat liikenneministeriölle, on viimeistään nyt syytä lopettaa keskustelu henkilöliikenteen kilpailun avaamisesta ja antaa VR:lle ja sen henkilöstölle jo päätetty 10 vuoden työrauha, ministeri Häkämies täydentää. Huolena rataverkon kunto VR-konserni on huolissaan myös rataverkon kunnon heikkenemisestä. Nykyisellä rahoitustasolla rataverkon kunto uhkaa heiketä entisestään. Rataverkon ylläpito edellyttäisi perusradanpidon rahoituksen nostamista nykyisestä noin 130 miljoonasta noin 200 miljoonaan euroon, mutta ensi vuonna perusratapidon rahoitus uhkaa päinvastoin pudota jopa 40 prosenttia. Pelkästään routaongelmien poistamiseen ja ennaltaehkäisyyn tarvittaisiin noin 40 miljoonaa euroa lisää vuodessa. – Suomen rataverkolla on roudasta johtuvia nopeusrajoituksia yhteensä 940 kilometrin matkalla. Ruotsin vastaava luku on muutamia kilometrejä. Ellei perusradanpidon rahoitukseen saada pikaista muutosta, tilanne uhkaa heiketä entisestään, Mikael Aro sanoo.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu