VR ja Kuluttajavirasto jatkavat keskustelua

Kuluttajavirasto ja VR ovat käyneet 18.1. keskusteluja VR:n asiakaspalvelusta. Keskustelun aiheena on ollut myös Kuluttajariitalautakunnan äskettäinen suositus lähiliikenteen myöhästymiskorvauksesta. Keskusteluja jatketaan sekä asiakaspalvelusta yleensä että kausilippulaisten asemasta lähiliikenteessä. Kuluttajavirasto ja VR pohtivat, miten jatkossa menetellään toistuvien lähiliikenteen häiriöiden tapauksessa. Seuraava tapaaminen pyritään järjestämään helmikuun puoliväliin mennessä.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu