VR ja liikenne- ja viestintäministeriö yhteisymmärrykseen kilpailun avaamisen periaatteista

VR-Yhtymä ja liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ovat sopineet seuraavista askeleista henkilöliikenteen kilpailun avaamisessa.

VR ja LVM ovat tehneet tarkennetun etenemissuunnitelman henkilöliikenteen kilpailun avaamiseen liittyen. Etenemissuunnitelma tarkentaa talouspoliittisen ministeriövaliokunnan linjauksia 10.4.2017. Suunnitelma koostuu seitsemästä pääkohdasta:

1) Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaaminen aloitetaan Etelä-Suomen taajamajunaliikenteestä
2) VR ja LVM perustavat kalustoyhtiön erityistehtäväyhtiöksi LVM:n alaisuuteen. Yhtiöön siirretään kaikki Etelä-Suomen taajamaliikenteessä käytettävät Sm2- ja Sm4 -junat, sekä kaluston varaosat ja erikseen määritellyt erityistyökalut
3) VR ja LVM perustavat kiinteistöyhtiön LVM:n alaisuuteen erityistehtäväyhtiöksi, johon siirretään Etelä-Suomen taajama-liikenteen liikennöinnin kannalta välttämättömät kiinteistöt
4) VR sitoutuu eriyttämään perustettavat kiinteistö- ja kalustoyhtiöt VR-konsernista mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on, että perustettavat yhtiöt ovat toiminnassa viimeistään 31.12.2018
5) VR yhtiöittää koko kaluston kunnossapitotoimintonsa erilliseen kunnossapitoyhtiöön VR-konsernin sisällä
6) Perustettavat kalusto- ja kiinteistöyhtiö sopivat kaluston ja tilojen vuokraamisesta siirtymäkaudelle
7) VR sitoutuu tukemaan LVM:ää Etelä-Suomen taajamaliikenteen kilpailun avaamisessa

− Olemme tyytyväisiä sovittuun etenemismalliin. Tämä on ollut pitkä prosessi, jonka aikana yhtiön tulevaisuuteen on kohdistunut paljon epävarmuutta. Tällä mallilla varmistetaan rautatieliikenteen sujuvuus ja kilpailukyky sekä mahdollistetaan kilpailun avaaminen vaiheistetusti, sanoo VR-Yhtymän toimitusjohtaja Rolf Jansson ja jatkaa:

− On järkevää uudistaa rautatiejärjestelmää nykyisiä vahvuuksia hyödyntäen. Jatkamme valmisteluja läheisessä yhteistyössä LVM:n kanssa Etelä-Suomen taajamaliikenteen kilpailun avaamiseksi tavoiteaikataulussa.

Yhteenvedon suunnitelmasta voi lukea täältä.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu