VR ja Liikennevirasto varautuvat jo ensi talveen

VR ja Liikennevirasto ovat aloittaneet varautumisen ensi talveen. VR tehostaa erityisesti junakaluston kunnossapitoa ja asiakasinformaatiota junissa. Liikennevirasto parantaa rataverkon talvikunnossapitoa. Viime talvi oli varsinkin Etelä-Suomessa poikkeuksellinen, mikä aiheutti haasteita junaliikenteelle. Joulukuussa alkanut yhtäjaksoinen pakkasjakso oli harvinaisen pitkä, ja lunta satoi talven aikana erittäin paljon. Pöllyävä ja kinostuva lumi aiheutti merkittäviä haasteita sekä junakalustolle että rataverkolle. Junien alustarakenteisiin ja vaihteisiin kertynyt lumi ja jää heikensivät junaliikenteen suorituskykyä merkittävästi. Varautuminen tämänkaltaisiin haasteisiin oli lauhojen talvien jälkeen riittämätöntä. VR nostaa valmiustasoa VR nostaa yleistä valmiustasoaan viime talven kokemusten perusteella. Toimenpiteistä on laadittu lista toteutettavaksi lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Liikennöitsijänä VR parantaa erityisesti junakaluston kunnossapitoa ja asiakasinformaatiota junissa. VR laatii ensi talveksi etukäteen useita aikataulumalleja erilaisia poikkeustilanteita varten. Myös henkilöstökierron suunnittelua tarkastellaan uudelleen. Poikkeustilanteiden varalta VR kehittää oman henkilökunnan valmiutta opastaa matkustajia laitureilla. Pidemmällä aikavälillä VR hankkii juniin paremman, keskitetyn asiakaskuulutusjärjestelmän. Kaluston talviluotettavuutta parannetaan VR parantaa myös kaluston talviluotettavuutta eri keinoin. Esimerkiksi jäänpoiston tehostamiseksi VR hankkii ensi talveksi glyykoolisulatuslaitteiston Ilmalan varikolle. Pyörähuoltoa varten otetaan käyttöön uusi pyöräsorvi. Jatkossa kaluston huollot jaetaan entistä tehokkaammin eri paikkakunnille. Huoltotilojen tehokkuutta lisätään Helsingin varikolla, Hyvinkään konepajalla ja Oulun varikolla. Myös junakaluston tekniikkaan kiinnitetään lisähuomiota. Jatkossa VR hankkii muun muassa uudentyyppisiä jarrusylintereitä ja tekee muutoksia vetureiden kompressoreihin talviongelmien takia. Pitkällä aikavälillä harkitaan muun muassa hallitilan lisäämistä Helsingin varikolla. Liikennevirasto kehittää talvikunnossapidon toimintamallia Vastuu rautateiden infrastruktuurista on Liikennevirastolla. Viime talvena rataverkon kunto ei vastannut asiakkaiden edellyttämää tasoa. Tämän vuoksi Liikennevirasto parantaa talvikunnossapitoa erilaisin toimenpitein. Lumitöiden tekemisen vaatimuksia tiukennetaan ja työskentelyä ohjeistetaan tarkemmin. Vaihteiden kunnossapidon ja myös niihin liittyvien lumitöiden menettelyjä tarkennetaan. Muun muassa vaihteiden lämmitysjärjestelmiä parannetaan ja vaihteiden lumisuojia otetaan käyttöön. Erityisesti tarkennetaan Etelä-Suomen liikenteellisesti kriittisten vaihteiden kunnossapitoa. Lisäksi liikenteenohjauksen ja radan kunnossapitäjien välisen yhteistyön menettelytapoja täsmennetään. Ensi talven kunnossapitoa suunniteltaessa voidaan hyödyntää menneen talven kokemuksia. Jatkuvaa valmiutta vaativiin talviolosuhteisiin ei voida kuitenkaan ylläpitää. Tavoitteena on luoda menettelytapa, jolla kunnossapitotoimiin saadaan tarvittaessa käyttöön lisäresursseja. Myös kunnossapitosuunnitelmiin tulee jatkossa sisällyttää toiminta eri vaikeusasteen tilanteissa ja tilanteiden priorisointi. Matkustajainformaation puutteet on myös tiedostettu ja tunnistettu, ja siihen liittyvä kehitystyö on ollut käynnissä ja jatkuu edelleen. Uuden matkustajainformaatiojärjestelmän (MIKU) Etelä-Suomen käyttöönoton myötä poikkeuksellisista liikennetilanteista pystytään välittämään matkustajille informaatiota huomattavasti aiempaa paremmin.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu